Turkish Journal of Primary Education
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2602-3873 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Soner Mehmet ÖZDEMİR | https://dergipark.org.tr/tr/pub/tujped


“Turkish Journal of Primary Education” 2016 yılında yayın hayatına başlayan hakemli ve bilimsel uluslararası online bir dergidir ve yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. TUJPED ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki alanlarda yapılan özgün nitelikteki çalışmaları yayınlayarak eğitim-öğretim süreçleri ve öğretmen yetiştirme alanında mevcut durumları ortaya koyma, sorunlara dikkat çekme ve çözüm önerileri getirme vb. katkılar sağlamayı amaçlamaktadır. (Not: Dergiye makale göndermeden önce Yazım Kuralları ve Yazara Not sayfalarını okuyunuz!)

Turkish Journal of Primary Education Dergisi, DRJI (Directory of Research Journals Indexing), ASOS (Akademik Sosyal Bilimler İndeksi), Türk Eğitim İndeksi ve ROAD tarafından taranmakta/indekslenmektedir.

Not: (2018'den itibaren dergimizin yayın sıklığı, Haziran ve Aralık olmak üzere yılda 2 sayıya çıkarılmıştır.)

Turkish Journal of Primary Education

e-ISSN 2602-3873 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Soner Mehmet ÖZDEMİR | https://dergipark.org.tr/tr/pub/tujped
Kapak Resmi


“Turkish Journal of Primary Education” 2016 yılında yayın hayatına başlayan hakemli ve bilimsel uluslararası online bir dergidir ve yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. TUJPED ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki alanlarda yapılan özgün nitelikteki çalışmaları yayınlayarak eğitim-öğretim süreçleri ve öğretmen yetiştirme alanında mevcut durumları ortaya koyma, sorunlara dikkat çekme ve çözüm önerileri getirme vb. katkılar sağlamayı amaçlamaktadır. (Not: Dergiye makale göndermeden önce Yazım Kuralları ve Yazara Not sayfalarını okuyunuz!)

Turkish Journal of Primary Education Dergisi, DRJI (Directory of Research Journals Indexing), ASOS (Akademik Sosyal Bilimler İndeksi), Türk Eğitim İndeksi ve ROAD tarafından taranmakta/indekslenmektedir.

Not: (2018'den itibaren dergimizin yayın sıklığı, Haziran ve Aralık olmak üzere yılda 2 sayıya çıkarılmıştır.)