Dergi Politikası, Yayın Etiği ve Açık Erişim

Dergi Politikası
Turkish Journal of Primary Education yayın politikası gereği dergiye gönderilen makaleleri ücretsiz bir şekilde yayınlamaktadır. Yayınlanan tüm makaleler açık erişime (Open Access) sunulmuştur. Açık Erişim (Open access-OA) dergileri, hukuki veya teknik engeller olmaksızın çevrimiçi olarak okuyucuya internet ortamında ulaşan bilimsel dergilerdir. Open Access (OA), sınırsız erişim ve yeniden kullanımın olanaklarını sunar. Bu nedenle açık erişim, mümkün olan en geniş kitleye ulaşma, tüm eserleri paylaşma ve bunları yeniden inşa etme ağını oluşturur.

Yayın Dili
Dergiye Türkçe ve İngilizce çalışmalar kabul edilmektedir. Türkçe makalelerin sonunda en az 500 kelimelik İngilizce Summary bölümü yer almalıdır. Summary bölümü, “Purpose and Importance of the Study, method, findings, results and discussion” başlıkları altında oluşturulmalıdır. İngilizce makalelerde ise en az 500 kelimelik “çalışmanın amacı ve önemi, yöntem, bulgular ve sonuçlar ve tartışma” başlıkları altında geniş Türkçe özet bölümü bulunmalıdır.

Yayın Sıklığı
TUJPED yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanmaktadır. Editör kurulu derginin yayınlanma sıklığını artırabilir.Son Güncelleme Zamanı: 27.02.2021 01:30:38

13642  Google Scholar