Yazım Kuralları

TUJPED'e gönderilen yazılar öncelikle derginin amacı ve kapsamı için editörler kurulu tarafından gözden geçirilecektir. Derginin değerlendirme süreci elektronik ortamda yapıldığından, yazarlar Dergipark üzerinden makale örneklerini "örnek şablon" u uygun şekilde düzenleyerek elektronik ortamda sunmaları gerekmektedir.

Aday makalenin form ve içerik açısından ön değerlendirmesi yapıldıktan sonra, editör makaleyi “Kör Hakemlik Uygulaması”nın gerektirdiği şekilde, dergi sistemine kayıtlı ve doktora derecesi olan iki hakeme yönlendirir. Değerlendirme sürecine "Hakem Değerlendirme Formu" eklenir, böylece aday makale metnine, yazar isimleri ve kimlik bilgileri dahil edilmez. Bu süreçte hakemlere 30 gün süre verilir. Hakemler, aday makaleyi aynen kabul edebilirler; küçük veya ayrıntılı bir düzeltme talep edebilirler veya makaleyi reddedebilirler. Değerlendirmenin sonunda, düzeltmeler hakemlerin yorumlarıyla birlikte yazara yönlendirilir. İki hakem "yayınlanabilir" şeklinde görüş belirtirse çalışma yayınlanmak üzere kabul edilecektir. Hakemlerden biri olumlu diğer olumsuz bir değerlendirme yaparsa, aday makale üçüncü hakeme gönderilecektir. Hakem değerlendirmelerinde nihai karar, editör kuruluna aittir.

Kabul edilen makaleler yazara/lara  gönderilir, makalenin yazar/lar tarafından düzeltilmesinden sonra, dergi tarafından gerekli düzenleme, mizanpaj ve son okuma işlemleri sonrasında makale derginin ilgili sayısında yayınlanacaktır. Gönderilen eserlerin tüm sorumluluğu yazarlara aittir. Dergiden kaynaklanan herhangi bir hata meydana gelirse, ilgili sayıda gerekli düzeltme yapılacaktır veya bir sonraki sayıda gerekli düzeltme açıklaması yayınlanacaktır. Yayınlanan eserlerin telif hakkı dergiye aittir ve dergiye referans gösterilmeden herhangi bir yere aktarılamaz veya yayınlanamaz.

Yazarlar makalenin yayınlanmasından önce Orcid numarasını mutlaka sisteme yüklemelidir veya editör kuruluna iletmelidir. Orcid Numarası https://orcid.org/register  adresinden alınabilir.

Önemli Not: Yazarlar dergi sistemine biri isimli diğeri isimsiz iki dosya yüklemelidirler. Ayrıca, telif hakkı formu ve etik beyan formu da sisteme yüklenmelidir.

Dergi Şablonunu buradan indiriniz

Etik Beyan Formunu buradan indiriniz

Telif Hakkı ve Yazar Sözleşmesi formunu buradan indiriniz

13642  Google Scholar