Sayı: 21

Yıl: 2018

İÇİNDEKİLER

MAKALELER


______________________________________________________

Adres: KTÜ-İİBF. Oda No:213    61080 TRABZON
e-mailuiiidergisi@gmail.com