Cilt: 47 Sayı: 2, 1.08.2021

Yıl: 2021

Özgün Araştırma Makaleleri

Olgu Bildirimi Makaleler

Derleme Makaleler

ISSN: 1300-414X, e-ISSN: 2645-9027

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License" ile lisanslanmaktadır.


Creative Commons License
Journal of Uludag University Medical Faculty is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

2023