Cilt: 88 - Sayı: 2, 15.06.2017

Yıl: 2017

Araştırma Makalesi

KISA BİLİMSEL ÇALIŞMA

Kısa Bildiri

10. Çevresel sigara dumanının köpeklerdeki etkileri: ön rapor

Olgu Sunumu

Olgu Sunumu

11. Bir köpekte serebrokortikal nekroz olgusu

ÇAĞRILI MAKALE / DERLEME

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, bilimsel yayınlara açık erişim sağlar. Tüm bilimsel makalelere herhangi bir kurumsal ücret talebi bulunmaksızın dergi basımından hemen sonra erişilebilir. 


Veteriner Hekimler Derneği / Turkish Veterinary Medical Society