Turkish Review of Communication Studies

Turkish Review of Communication Studies

e-ISSN 2630-6220 | Period Biannually | Founded: 1992 | Publisher Marmara University |
Cover Image

187.446

464.979

Turkish Review of Communication Studies Last Issue
Issue 31 - Dec 2019
 1. İletişim Eğitimi ve Disiplinlerarasılık: İletişim Fakültelerindeki Akademisyen Profili Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 1 - 20
  Mahmut Akgül, Mustafa Akdağ
 2. 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Referandumu Örneğinde İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Oy Verme Kararlarında Seçim Mecralarının Etkisi
  Pages 21 - 40
  Metin Işık, Özkan Ertürk, Elif Şeşen
 3. Avatar: Korra Efsanesi Çizgi Filminde İdeolojik Anlam İnşası
  Pages 41 - 61
  Ahmet Güven, Cengiz Anık
 4. Çerkes Sürgünü Hikayelerinde Kimliğin İnşası
  Pages 62 - 76
  Zeynep Aksoy
 5. Sivil Toplum Kuruluşu İtibarının İnsan Biçimcilik Yaklaşımı ile Ölçümü: Bir Anlamsal Ağ Analizi
  Pages 77 - 102
  Selin Türkel
 6. “Şebekeleşmiş Otoriteryanizm” ya da Otoriter Rejimlerin Siber Alanla İlişkisi: Rusya ve Çin Üzerine Bir Literatür İncelemesi
  Pages 103 - 120
  Mustafa Cem Oğuz
 7. Old Concepts, New Contents: The City, Cinema and the Stranger
  Pages 121 - 133
  Sertaç Timur Demir
 8. Türkiye’nin Enerji Politikalarının Rus Basınına Yansımaları: Nezavisimaya Gazeta Örneği
  Pages 134 - 152
  Aynura Hagverdiyeva, Nurşen Mazıcı
 9. Türkiye'de Mülteci Krizinde İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı: Suriyeli Mültecilerle İlgili Web Sitelerinin Karşılaştırmalı Analizi
  Pages 153 - 167
  Selma Koç Akgül, Betül Pazarbaşı, Murathan Birinci
 10. Telegramming News: How have Telegram channels transformed journalism in Iran?
  Pages 168 - 187
  Hossein Kermani
 11. Türkiye’de Fikir Sanat Dergiciliği: İlk Dönem Hareket Dergisi Örneği
  Pages 188 - 203
  Bilgehan İhtiyar
 12. 1945-1950 Döneminde Türk Dış Politikasının Propagandası Üzerine Bir Girişim: New York Haberler Bürosu
  Pages 204 - 221
  Melih Duman
 13. Erken Cumhuriyet Döneminde Atatürk ve CHP’nin Sinema Politikası
  Pages 222 - 248
  Yalçın Lüleci
 14. Onat Kutlar’ın Mirasını Takip Eden ‘Eksik’ Bir Derleme Kitap: Sinema… Sinema (Yazılar-Konuşmalar)
  Pages 249 - 260
  Tunç Yıldırım
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Marmara Journal of Communication 1300-4050 2529-0053 1992-2018