Turkish Journal of Agricultural Research
Cover Image
ISSN 2148-2306 | e-ISSN 2528-858X | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Siirt University |

Turkish Journal of Agricultural Research is a peer-reviewed journal published by Siirt University, Faculty of Agriculture. Turkish Journal of Agricultural Research publishes original research articles generated from studies conducted in all agricultural areas especially in Horticulture, Field Crops, Plant Protection, Agricultural Structures and Irrigation, Agricultural Economics, Agricultural Machinery, Agrology and Plant Nutrition, Agricultural Biotechnology and Animal Science. In addition, reviews in current issues of particular importance are published. Journal published in Turkish and English as open access.


Turkish Journal of Agricultural Research do not charge any article processing fees over publication process. Articles passing pre-evaluation by editorial board, evaluated with double-blind peer review system.

 

Every article published in the journal since 2014 has given a DOI (Digital Object Identifier) number.


Turkish Journal of Agricultural Research

ISSN 2148-2306 | e-ISSN 2528-858X | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Siirt University |
Cover Image

85.452

135.187

Turkish Journal of Agricultural Research is a peer-reviewed journal published by Siirt University, Faculty of Agriculture. Turkish Journal of Agricultural Research publishes original research articles generated from studies conducted in all agricultural areas especially in Horticulture, Field Crops, Plant Protection, Agricultural Structures and Irrigation, Agricultural Economics, Agricultural Machinery, Agrology and Plant Nutrition, Agricultural Biotechnology and Animal Science. In addition, reviews in current issues of particular importance are published. Journal published in Turkish and English as open access.


Turkish Journal of Agricultural Research do not charge any article processing fees over publication process. Articles passing pre-evaluation by editorial board, evaluated with double-blind peer review system.

 

Every article published in the journal since 2014 has given a DOI (Digital Object Identifier) number.


Volume: 6 Number: 1 Last Issue
Volume 6 - Issue 1 - Feb 2019
 1. Farklı Pedolojik Özelliklere Sahip Toprakların, Morfolojik, Mineralojik ve Bazı Mühendislik Özellikleri
  Pages 1 - 9
  Orhan DENGİZ, Fatma Esra GÜRSOY
 2. Güneydoğu Anadolu Orijinli Yerel Makarnalık Buğday (Triticum durum Desf.) Genotiplerinin Bazı Tarımsal Karakterler Bakımından Değerlendirilmesi
  Pages 10 - 19
  Fatih ÇIĞ, Mehmet KARAMAN
 3. Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Farklı Ekim Zamanı ve Ekim Sıklığının Nohut (Cicer arietinum L.)’un Bazı Tarımsal Özelliklerine Etkisi
  Pages 20 - 31
  Zübeyir TÜRK, Tahir POLAT
 4. İzmir İlindeki Üç Halk Pazarından Alınan Meyve ve Sebze Örneklerindeki Pestisit Kalıntı Miktarının Araştırılması
  Pages 32 - 38
  Tutku KAYA, Atilla Levent TUNA
 5. Bingöl İli Ekolojik Koşullarında Bazı Silajlık Mısır Çeşitleri İçin Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi
  Pages 39 - 49
  Erdal ÇAÇAN, Sibel İŞİKTEN
 6. Arazi Fiyatını Etkileyen Faktörlerin Doğrudan ve Dolaylı Etkilerinin Path Analizi ile Belirlenmesi: Samsun İli Ladik İlçesi Örneği
  Pages 50 - 56
  Uğur BAŞER, Osman KILIÇ, Hasan Samet ABACI
 7. Farklı Elma Çeşitleri Üzerine Asılan Tuzakların Tropinota hirta (Poda, 1761) (Coleoptera: Cetoniidae)’nın Yakalaması Üzerine Etkisi
  Pages 57 - 64
  Bülent YAŞAR, Omar Ali DAHHAM DAHHAM
 8. Nohut (Cicer arietinum L.)’ta Solgunluğa Neden Olan Fusarium oxysporum’un Biyolojik Mücadelesi
  Pages 65 - 72
  Mehmet Hadi AYDIN
 9. Bazı Elma (Malus domestica L.) Çeşitlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 73 - 79
  Selma BOYACI
 10. Tarımsal Atıktan Elde Edilen Aktif Karbon Destekli Co-B Katalizörü Varlığında Sodyum Borhidrürün Metanolizi
  Pages 80 - 86
  Mustafa KAYA, Mesut BEKİROĞULLARI
 11. MatK ve trnH-psbA Barkot Genleri Kullanılarak Bazı Bitki Taksonlarının Moleküler Olarak Sınıflandırılması
  Pages 87 - 93
  Behcet İNAL, Mehmet KARACA
 12. Yarı Kurak İklim Şartlarında Yetiştirilen Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinde Dikim Zamanının Belirlenmesi
  Pages 94 - 101
  Hüseyin ARSLAN
 13. Gökhöyük Tarım İşletmesi Arazilerinin İdaresinde Jeoistatistik ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Tekniklerinin Kullanımı
  Pages 102 - 114
  Mesut BUDAK, Nurullah ACİR
 14. Organik Kaba Yem Üretiminde Yabancı Otlarla Mücadele
  Pages 115 - 122
  Özlem ÖNAL AŞCI, Zeki ACAR