Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni
Cover Image
ISSN 1309-4769 | e-ISSN 2667-8381 | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği | http://www.vetfarmatoks.org.tr/arsivbultens.php

Bültenin amacı, bilimsel etik kuralları çerçevesinde, Veteriner Hekimlik ve doğrudan Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji ile ilgili olan ulusal-uluslararası literatüre katkıda bulunacak derleme türünde çalışmaları yayınlamaktır. Yılda üç kez yayınlanan kör hakemli bir açık erişim bültenidir. Bültenin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Bültenimizin etik politikasına göre intihal kabul edilmeyecektir. Alınan tüm yazılar intihal kontrol yazılımları (iThenticate veya Turnitin programı) ile kontrol edilmektedir.


Bültenimiz 2019 yılı Cilt 10, Sayı 1'den itibaren ResearchBib (Academic Research Index), ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), COSMOS IF, ROOTINDEXING, INDEX COPERNICUS ve  Google Scholar indeksleri tarafından taranmaktadır.

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni

ISSN 1309-4769 | e-ISSN 2667-8381 | Period Tri-annual | Founded: 2010 | Publisher Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği | http://www.vetfarmatoks.org.tr/arsivbultens.php
Cover Image

0

0

Bültenin amacı, bilimsel etik kuralları çerçevesinde, Veteriner Hekimlik ve doğrudan Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji ile ilgili olan ulusal-uluslararası literatüre katkıda bulunacak derleme türünde çalışmaları yayınlamaktır. Yılda üç kez yayınlanan kör hakemli bir açık erişim bültenidir. Bültenin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Bültenimizin etik politikasına göre intihal kabul edilmeyecektir. Alınan tüm yazılar intihal kontrol yazılımları (iThenticate veya Turnitin programı) ile kontrol edilmektedir.


Bültenimiz 2019 yılı Cilt 10, Sayı 1'den itibaren ResearchBib (Academic Research Index), ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), COSMOS IF, ROOTINDEXING, INDEX COPERNICUS ve  Google Scholar indeksleri tarafından taranmaktadır.