Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Cover Image
ISSN 1302-0064 | e-ISSN 2458-8253 | Period Tri-annual | Founded: 1995 | Publisher Celal Bayar University |

219.885

692.701


Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1302-0064 | e-ISSN 2458-8253 | Period Tri-annual | Founded: 1995 | Publisher Celal Bayar University |
Cover Image

219.885

692.701


Volume 26 - Issue 1 - Mar 2019
 1. Beşeri Kalkınma, Sosyal Dışlanma ve Yoksulluk İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 1 - 10
  Adnan Erdal, Dilek Özkan
 2. Ekonomik Sipariş Miktarı Modellerinde Talebin Kısmen Ertelenmesi ve Bir Uygulama
  Pages 11 - 32
  Harun SULAK, Abdullah EROĞLU, Ahmed Adnan Hafedh ALGBURİ
 3. Finansal Krizler Sonrası Uygulanan Regülasyonlar ve Etkinliği
  Pages 33 - 48
  Ali Fuat Uruş
 4. Effects Of Iron-Steel Sector On Global Competıtıon, Economıc Growth And Unemployment
  Pages 49 - 70
  Ali KONAK, Ahmet KAMACI
 5. Avrupa Birliği Ülkeleri İle Türkiye’nin Ekonomik Göstergelerinin Karşılaştırılması
  Pages 71 - 91
  Aşır ÖZBEK, İsa Demirkol
 6. Türkiye İmalat Sanayinde Gelir Değişmeleri ve Boş Zaman Tercihleri İlişkisi
  Pages 93 - 108
  Aynur YILDIRIM, Gonca AKGÜN GÜNGÖR
 7. Girişimcilik Motivasyonu: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcıları Örneği
  Pages 109 - 129
  Beyhan AKSOY, Mustafa KOÇANCI, Mete Kaan NAMAL
 8. Ulusal Yazın Bağlamında İşten Ayrılma Niyetinin Öncüllerine İlişkin Bir Meta-Analiz Çalışması
  Pages 131 - 155
  Deniz Dirik
 9. İşyerinde Psikolojik Yıldırma Olgusunun Çalışan Verimliliği Üzerine Etkisi: MOSB’de Bir Saha Araştırması
  Pages 157 - 180
  Duygu SEÇKİN HALAÇ, Cansu GÜLOĞLU
 10. Fısıltı Gazetesinin Yönetimi: Kamu ve Özel Sektör Yöneticileri Arasında Karşılaştırmalı Bir Uygulama
  Pages 181 - 199
  Gökben Bayramoğlu
 11. Application of Value Stream Mapping in a Manufacturing Firm in Bosnia and Herzegovina
  Pages 201 - 219
  Hilmi Yüksel, Zlatan Faik Uzunović
 12. Yeşil Sukuk ve Türkiye’de Uygulanabilirliği
  Pages 221 - 237
  Mehmet Ela
 13. Rusya’nın Türkiye’ye Yönelik Turizm Talebi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı (2002-2016)
  Pages 239 - 261
  Musa BAYIR
 14. Çin’in Yükselişi, İpek Yolu Projesi ve Küresel Sistemin Dönüşme Potansiyeli
  Pages 263 - 276
  Osman Tekir, Nesrin Demir
 15. Haavelmo Hipotezinin Geçerliliği: Türkiye Örneği
  Pages 277 - 294
  Özge BARIŞ TÜZEMEN, Rahmi YAMAK
 16. Bilişim Sektöründe Girişimcilik, Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilim Ve Niyetleri Üzerine Bir Araştırma
  Pages 295 - 308
  Özlem KUVAT
 17. Measuring Tax Sensitivity of University Students
  Pages 309 - 319
  Rüştü YAYAR, EMİN BARLAS, GÖKHAN GÜNEY
 18. Investigating The Relationship on CO2, Tourism, Economic Growth and Trade Openness in Turkey
  Pages 321 - 331
  Tuncer Gövdeli