Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
Cover Image
e-ISSN 2149-3367 | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Afyon Kocatepe University |

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2149-3367 | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Afyon Kocatepe University |
Cover Image

131.275

584.415
Cilt 18 Sayı3 Last Issue
Volume 18 - Issue 3 - Dec 2019
 1. 2-normlu Uzaylarda Lacunary İstatistiksel Delta Ward Süreklilik
  Pages 836 - 841
  Sibel ERSAN
 2. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine (TBDY2019) Göre Afyonkarahisar İçin Deprem Yüklerinin Değerlendirilmesi
  Pages 1028 - 1035
  Veli BAŞARAN
 3. Isıl İşlem Süresinin Ötektik-Altı Al-Si Alaşımlarının Mekanik Özelliklerine Etkisi
  Pages 1036 - 1042
  Yusuf ÇEVİRİR, Sertan NECİP, Mehmet YILDIRIM
 4. Misvak’ın Abrazif Aşınma Özellikleri ve Diş Hekimliği Protez Kaide Malzemelerinde Takviye Fazı Olarak Kullanımı
  Pages 1043 - 1057
  Soner Savaş
 5. Nano Ölçekli Koyu Siyah Renkli TZP (Tetragonal Zirkonya Polikristal) Tozlarının Tek Kademede Hidrotermal Yöntemle Üretilmesi
  Pages 1058 - 1066
  Arife Yurdakul
 6. Beyşehir-Hoyran Ofiyoliti İçerisindeki Tektonitlerin Dokusal ve Jeokimyasal Özellikleri: Beyşehir (Konya) Güneyinden Bir Örnek
  Pages 1067 - 1082
  Tijen Üner, İrem Aksoy
 7. BaTiO3\Epoksi Kompozit Malzemelerin Kapasitör Uygulamaları İçin Üretimi Ve Karakterizasyonu
  Pages 1083 - 1088
  Muhammed Fatih Can
 8. Fay Parametreleri ve Deprem Büyüklüğü Arasındaki İlişkiler İçin Yeni Bir Program: FaultStat
  Pages 1089 - 1101
  Ökmen Sümer, Oğuzcan Karagöz, Akın Alak
 9. Gediz Fayı Yerkabuğu Hareketlerinin GNSS Gözlemleri ile İzlenmesi
  Pages 1110 - 1117
  Ergin Dönmez, İbrahim Tiryakioğlu
 10. İnsansız Kara Araçlarından Kamera ile Görüntülenen Hareketli Nesnelerin Sınıflandırılması Amacıyla Geliştirilen Görüntü İşleme Tabanlı Yöntemlerin Karşılaştırılması
  Pages 1118 - 1129
  Barış Gökçe, Güray Sonugür
 11. İğde Çekirdeği Tozu ve Bronz Matrisli Fren Balatalarının Mikroyapı Analizleri
  Pages 1130 - 1136
  Mehmet Çakmakkaya, İbrahim Mutlu, Gökmen Başoğlu
 12. Alt Duvarı Dalgalı Kapalı Kare Geometride Yüzey Işınımı ile Doğal Taşınımın Sayısal İncelenmesi
  Pages 1137 - 1148
  Mesut Tekkalmaz
 13. Küresel Tabanlı Kapların Şekillendirilmesinde Sacın Aktığı Yüzey Açısının Limit Çekme Oranı ve Et Kalınlığı Değişimi Üzerindeki Etkisi
  Pages 1149 - 1157
  Cebeli Özek, Engin ÜNAL
 14. Tiyadiazol Halkası İçeren‘‘5-(2-Kloro-6-Florobenziltiyo)-1,3,4-Tiyadiazol-2-Amin’’ TekKristalinin Moleküler YapısınınDeneysel ve Teorik Yöntemlerle İncelenmesi
  Pages 1158 - 1166
  Tuncay Karakurt
 15. Bursa’nın Hayvansal Biyokütle Enerji Potansiyeli Üzerine Bir İnceleme
  Pages 1167 - 1173
  Kenan SAKA
 16. Isı Değiştirici Performansının Deney Tasarımı Metoduyla Analizi
  Pages 1174 - 1180
  Ceyda Kocabaş, Ahmet Fevzi Savaş
 17. Doygun Betonların Statik ve Dinamik Elastik Parametrelerinin Karşılaştırılması
  Pages 1181 - 1189
  Nevbahar Sabbağ, Osman Uyanık
 18. Düşük Sıcaklıklarda Au/Organometalik Kompleks/n-Si MIS Yapısının Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 1190 - 1202
  Cihat Özaydın
 19. HCl Çözeltisinde AISI 304 Paslanmaz Çeliğinin Gerilim Korozyon Çatlaması Davranışı
  Pages 1203 - 1208
  Nurşen SAKLAKOĞLU,, Arif SARACIK,, Ali ELMAS, Simge GENÇALP İRİZALP
 20. Conformable Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Homotopi Analiz Yöntemi ile Nümerik Çözümleri
  Pages 842 - 851
  Orkun Taşbozan, Gizem Bayaslı
 21. Daha Hızlı Mann Sabit Nokta Yinelemesi Üzerine Bir Çalışma
  Pages 852 - 860
  KADRİ DOĞAN
 22. Sabit Oranlı İnvolüt-Evolüt Eğri Çiftleri
  Pages 861 - 867
  Serkan Öztürk, Melek Erdoğdu
 23. (4-Dietanolaminometil Stiren-ko-Benzilmetakrilat) Polimeri ve Onun Co(II), Ni(II) ve Zn(II)-Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Dielektriksel Davranışları
  Pages 820 - 832
  Aslışah , AÇIKSES, Fethiye ÖKSÜZ
 24. Atık Lastik ve Cam Lif ile Modifiye Edilmiş Bitümün Asfalt Betonu Performansına Etkileri
  Pages 1019 - 1027
  Zeynel Baran Yıldırım, Murat Karacasu, Derviş Volkan Okur
 25. Sums of Element Orders in Symmetric Groups
  Pages 884 - 887
  Nil Mansuroğlu
 26. Dalgacık Dönüşümü Tabanlı Görsel Kriptoloji
  Pages 888 - 894
  Hülya Kodal Sevindir, Nilhan Sayın
 27. Isparta İli için Fotovoltaik Programlarının Simülasyon Sonuçlarının Doğruluğunun İncelenmesi
  Pages 895 - 903
  Ozan CEYLAN, Kubilay TAŞDELEN
 28. Orta Gerilim Kablolarında Kısmi Boşalma Analizi Üzerine Deneysel Bir Yaklaşım
  Pages 904 - 912
  Fatih SERTTAŞ, Fatih Onur HOCAOĞLU
 29. EV ORTAMINDA MARUZ KALINAN BAZ İSTASYONU KAYNAKLI ELEKTRİK ALAN ŞİDDETİNİN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 913 - 920
  Begüm Korunur Engiz, Çetin Kurnaz
 30. Asenkron Motorlarda Uzay Harmoniklerin Yok Edilmesi için Yeni Bir Stator Oluk Tasarımı
  Pages 921 - 931
  Ali İhsan ÇANAKOĞLU, Ulaş ÖZEL
 31. Değişik Oranlarda Soğan Kabuğu Ekstraktı İlave Edilmiş Köftelerde Çeşitli Kalite Parametrelerinin İncelenmesi
  Pages 932 - 945
  Gökhan AKARCA, Esra ÖZALP, Elif SAKARYA, Oktay TOMAR
 32. Trabzon İlinde Tarımsal Arazi Kullanımındaki Zamansal Değişimin CBS ile Belirlenmesi
  Pages 946 - 958
  H. Ebru ÇOLAK, Tuğba * MEMİŞOĞLU
 33. Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Yeterlikleri Açısından Gelişmiş Ülkeler ile Türkiye’nin Karşılaştırılması
  Pages 959 - 971
  Tayfun Çay, Yüksel Boz
 34. Yüksek Binalardaki Pasif Yangın Güvenlik Önlemlerinin İncelenmesi: Niğde İlinde Bir Araştırma
  Pages 972 - 980
  Semiha Akçaözoğlu, Kubilay Akçaözoğlu
 35. The Comparison of Gravity Anomalies based on Recent High-Degree Global Models
  Pages 981 - 990
  Mustafa Yılmaz, Bürhan Kozlu
 36. Karayolu ve Demiryolu Yatay Eğri Tasarımlarında Sademe Konfor Ölçütünün İncelenmesi
  Pages 991 - 999
  Ahmet Sami KILINÇ, Tamer Baybura
 37. Urban Regeneration Projects to Achieve Sustainable Urban Land Development, Konya Case Study
  Pages 1000 - 1018
  Aslı Bozdağ, Şaban İnam, S. Savaş Durduran
 38. Tuz Derişiminin Denizel Kahverengi Alglerin Fotosentetik Performansı Üzerine Etkileri
  Pages 751 - 756
  Gamze YILDIZ, Şeyma TİRYAKİ
 39. Melissa officinalis Ekstraktlarının Antimikrobiyal Aktivitesinin ve DNA Koruyucu Kapasitesinin Araştırılması
  Pages 757 - 762
  Safiye Elif Korcan, Bilgi Aksoy, Sevim Feyza Erdoğmuş, İbrahim Hakkı Ciğerci
 40. Robertson-Walker evreninde kütleli spin-1 parçacıklarının yaratılması
  Pages 774 - 779
  Evrim Ersin KangaL
 41. Hatay ve Çevresinde Çevresel Gama Radyasyon Ölçümü
  Pages 780 - 785
  Muhammet KARATAŞLI
 42. Haşhaş (Papaver Somniferum L.) Çiçeğinin Uçucu Yağ İçeriğinin Belirlenmesi ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Araştırılması
  Pages 786 - 795
  Meltem Dilek, Alparslan Gültepe, Nuray Öztaşan
 43. Sulu Ortamda Fe+2 İyonlarını Seçici Olarak Tayin İçin Yeni Bir Kolorimetrik ve Floresan Kemosensör
  Pages 796 - 806
  Mecit Özdemir
 44. Çift Dizilerin Fuzzy n-Normlu Uzaylarda Lacunary 𝓘𝟐-Yakınsaklığı ve Bazı Özellikleri Üzerine
  Pages 868 - 877
  Muhammed Recai Türkmen
 45. Some Results on 𝑫-Homothetic Deformations
  Pages 878 - 883
  Hakan Öztürk, Sermin Öztürk
 46. Investigation of Corrosion Behaviours Hydroxyapatite (HAP) coated Ti6Al4V Implants by Using Electrochemical Deposition Method
  Pages 807 - 819
  Aysel Büyüksağiş, Yusuf Kayalı
 47. In Vitro Investigation of the Anticancer Activity of Friedelin in Glioblastoma Multiforme
  Pages 763 - 773
  Bugrahan Emsen, Tubanur Engin, Hasan Turkez
 48. Predicting Strength Parameters of Igneous Rocks from Slake Durability Index
  Pages 1102 - 1109
  Ali Bozdağ, İsmail İnce