Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
Cover Image
e-ISSN 2149-3367 | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Afyon Kocatepe University |

142.026

618.548

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2149-3367 | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Afyon Kocatepe University |
Cover Image

142.026

618.548
Volume 19 - Issue 1 - May 2019
 1. Türkiye Su Kenesi (Acari,Hydrachnidia) Faunası İçin Yeni Bir Tür; Atractides gracilipes (Angelier, 1951)
  Pages 1 - 4
  Ferruh Aşçı, Nazife Alpaslan, Gamze Kübra Çetin, Yunus Ömer Boyacı
 2. %20 Pyridaben İçeren Primite 20 WP’nin Allium cepa Kök Meristematik Hücrelerine Üzerine Sitotoksik ve Genotoksik etkileri
  Pages 5 - 14
  Recep Liman
 3. Bacillus pumilus Y7 Katalaz (katX2) Geninin Klonlanması ve Açıklatılması
  Pages 15 - 21
  Yonca Yüzügüllü Karakuş, Günce Göç
 4. Farklı Hücre Hatlarında Hipoksik Koşullarda ADAMTS-2 İfadesinin Değişimi
  Pages 22 - 33
  Sümeyye AYDOGAN TÜRKOĞLU, Sinem Gültekin Tosun, Feray KÖÇKAR
 5. Pseudocapillaria tomentosa (Nematoda: Capillariidae)’nın Anatomik ve Morfolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma
  Pages 34 - 39
  Mehmet Oğuz Öztürk
 6. Farklı Ortam Koşullarının Micrococcus sp. Ekzopolisakkarit Üretimine Etkisi
  Pages 40 - 46
  NUR KOÇBERBER KILIÇ, Gönül DÖNMEZ
 7. Karbon İyonlarının Beyindeki Tümör Bölgesinde Enerji Depolanmasının Monte Carlo Yöntemiyle İncelenmesi
  Pages 47 - 53
  Mehmet Emin Korkmaz
 8. Alternatif InGaN İnce Film Üretim Yöntemi: Termiyonik Vakum Ark
  Pages 54 - 59
  Soner ÖZEN
 9. Newton’un Soğuma Kanunu: Kesirsel Bir Yaklaşım
  Pages 60 - 66
  Hüseyin Şirin, Abdullah Engin ÇALIK
 10. Sulu Ortamdan Co(II) İyonlarının Ultrafiltrasyonla Uzaklaştırılması
  Pages 67 - 70
  Cemal ÇİFCİ, Mehmet Savrık, İbrahim Erol
 11. R^3_1 Minkowski Uzayında Involüt-Evolüt Eğrilerinin T*N*B* -Smarandache Eğrileri
  Pages 71 - 78
  Özgür Kalkan, Hakan Öztürk, Damla Zeybek
 12. f-Asymptotically I_2^σ-Equivalence of Double Sequences of Sets
  Pages 79 - 86
  Erdinç Dündar, Nimet Akın
 13. Wijsman Quasi-Hemen Hemen İstatistiksel Cauchy Dizi
  Pages 87 - 91
  Esra Gülle
 14. Analysis of Fuzzy and Possibilistic C-Means Clustering Algorithms on Protein Localization with Ecoli Data
  Pages 92 - 102
  Ozer Ozdemir, Aslı Kaya
 15. Building A Different Family of Nullnorms on Lattices
  Pages 103 - 113
  Gül Deniz Çaylı
 16. Sualtı Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Aloha Tabanlı Maliyet Etkin Ortam Erişim Protokolü
  Pages 114 - 120
  Muhammed Enes BAYRAKDAR
 17. Rüzgar Hızı Verilerinin Yeni Bir Yaklaşım ile Modellenmesi
  Pages 121 - 128
  Emre Akarslan, Fatih Onur Hocaoğlu
 18. Farklı Mıknatıs Geometrilerinin Manyetik Alan Destekli Direnç Punta Kaynağına Etkisi
  Pages 129 - 139
  Serdal Arslan, Muhammet Karabaş
 19. ELİPSOİDAL YÜKSEKLİK DEĞİŞİMİNİN HASSAS NOKTA KONUMLAMAYA ETKİSİ
  Pages 140 - 151
  DUYGU ARIKAN, Ramazan Alpay ABBAK
 20. Sentinel-2A Uydu Görüntüsünde Nesne Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi Kullanılarak Kıyı Habitatlarının Haritalanması
  Pages 152 - 161
  Ebru Ersoy, K. Tulühan YILMAZ, Birsen Kesgin Atak, Derya Gülçin
 21. Kinematik PPP-AR ve Geleneksel PPP Yöntemlerin Performanslarının Değerlendirilmesi: Antarktika Yarımadası Örneği
  Pages 162 - 169
  Mert Bezcioğlu, Cemal Özer Yiğit, Mehmet Nuri Bodur
 22. Cam Fiberle Güçlendirilmiş Hidroksiapatit Üretimi
  Pages 170 - 176
  Atilla EVCİN, Muhammet Furkan Özdem
 23. Plazma Pasta Borlama Yöntemiyle Borlanmış AISI D2 Çeliğinin Aşınma ve Elektrokimyasal Korozyon Davranışlarının İncelenmesi
  Pages 177 - 185
  Yusuf Kayalı
 24. Seramik Karoların Altın Dekorasyonunda Katodik Ark-FBB TiN Kaplama Proses Parametrelerinin Optimizasyonu
  Pages 186 - 192
  BELGİN TANIŞAN, TUGAY TOSUN
 25. Investigation of Ring Burnished Pottery Samples from Tilbaşar Mound (Gaziantep, Turkey) Using Multiple Analysis Techniques
  Pages 193 - 202
  Murat Bayazit, Osman Ekinci
 26. Box-Behnken Yöntemi ile Soma Kömür Atıklarından (-0,5 mm) Temiz Kömür Eldesi için Deney Tasarımı ve Regresyon Analizi
  Pages 203 - 212
  Muhammed Fatih Can, Eyüp Sabah
 27. Plajiyogranitler İçerisindeki Gabroyik Enklavların Petrografik ve Mineral kimyası özellikleri; Mersin ofiyolitinde Dalma-Batma Zonu Magma Oluşumuna Dair Kanıtlar (Güney Türkiye)
  Pages 213 - 225
  Nusret Nurlu, Nil Yapıcı, Gökçe ŞİMŞEK, Ahmet Can Akıncı, Sedat Türkmen
 28. Kütahya Şehir Merkezinde Yer Alan Çocuk Parklarındaki Toprakların Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesi
  Pages 226 - 240
  Cafer Özkul
 29. Farklı Katı İçeriklerindeki Macun Malzemenin Reolojik Davranışlarının İncelenmesi
  Pages 241 - 247
  Deniz Adıgüzel
 30. Investigation of the Relationships between Mineralogical and the Engineering Parameters of Rocks
  Pages 248 - 255
  Kadir KARAMAN, İbrahim ALP, Ayhan KESİMAL, Ali Osman YILMAZ
 31. Farklı Ortam Sıcaklıklarının Kompozit Restoratif Malzemelerin Mekanik Ve Tribolojik Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
  Pages 256 - 263
  Efe Çetin YILMAZ