Journal of Bartin Faculty of Forestry
Cover Image
ISSN 1302-0943 | e-ISSN 1308-5875 | Period Tri-annual | Founded: 1998 | Publisher Bartin University | http://dergipark.gov.tr/barofd

BARTIN ORMAN FAKULTESI DERGISI (BAROFD)

BAROFD is a peer reviewed international journal which publish three times in a year (April, August, and December). The journal only is published online. Original researches, brief original research and invited review papers in English and Turkish are accepted to publication in the BAROFD. The Manuscripts submitted to the BAROFD are reviewed by the reviewers, and the review process is completed in three months. According to the reviewers’ comments, the submitted manuscripts are accepted or declined. Manuscripts must be submitted on the understanding that they have not been published elsewhere and are not currently under consideration by another journal. BAROFD is open access, and the BAROFD provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The journal doesn’t require to charge any article submission or processing charges. Bartin Orman Fakultesi Dergisi should be abbreviated as BAROFD or barofd.Open Access

Abstracts and full texts of all articles published in the journals can be read online without any form of restriction. All users have the right to free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful purpose, without financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself.Contacts with BAROFD

 

Editorial Office:

Deniz Aydemir                  E-mail: denizaydemir@bartin.edu.tr

Eser Sozen                       E-mail: esozen@bartin.edu.tr

Sinan Kaptan                    E-mail: skaptan@bartin.edu.tr

Pelin Keçecioğlu Dağlı      E-mail: pkececioglu@bartin.edu.tr

 

Helpdesk:

Editorial Staffs                   E-mail: bofdergi@gmail.com


For all your comments and recommendations on JournalPark,

please contact us using the link dergipark@ulakbim.gov.tr or ulakbim.dpdestek@tubitak.gov.tr for technical support.

Journal of Bartin Faculty of Forestry

ISSN 1302-0943 | e-ISSN 1308-5875 | Period Tri-annual | Founded: 1998 | Publisher Bartin University | http://dergipark.gov.tr/barofd
Cover Image

98.343

351.379

BARTIN ORMAN FAKULTESI DERGISI (BAROFD)

BAROFD is a peer reviewed international journal which publish three times in a year (April, August, and December). The journal only is published online. Original researches, brief original research and invited review papers in English and Turkish are accepted to publication in the BAROFD. The Manuscripts submitted to the BAROFD are reviewed by the reviewers, and the review process is completed in three months. According to the reviewers’ comments, the submitted manuscripts are accepted or declined. Manuscripts must be submitted on the understanding that they have not been published elsewhere and are not currently under consideration by another journal. BAROFD is open access, and the BAROFD provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The journal doesn’t require to charge any article submission or processing charges. Bartin Orman Fakultesi Dergisi should be abbreviated as BAROFD or barofd.Open Access

Abstracts and full texts of all articles published in the journals can be read online without any form of restriction. All users have the right to free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful purpose, without financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself.Contacts with BAROFD

 

Editorial Office:

Deniz Aydemir                  E-mail: denizaydemir@bartin.edu.tr

Eser Sozen                       E-mail: esozen@bartin.edu.tr

Sinan Kaptan                    E-mail: skaptan@bartin.edu.tr

Pelin Keçecioğlu Dağlı      E-mail: pkececioglu@bartin.edu.tr

 

Helpdesk:

Editorial Staffs                   E-mail: bofdergi@gmail.com


For all your comments and recommendations on JournalPark,

please contact us using the link dergipark@ulakbim.gov.tr or ulakbim.dpdestek@tubitak.gov.tr for technical support.

Volume 20 - Issue 3 - Dec 2018
 1. Kullanıcı Tercihlerine Göre Hastane Çevresi İyileştirme Tasarımı Önerisi; ADSM Kıbrıs Şehitleri Polikliniği, Denizli
  Pages 388 - 401
  Ayşe ÖZDEMİR, Mine ÇELİK CENGİZ
 2. Investigation of Urban Green Spaces in the Case of Bursa Province
  Pages 402 - 408
  Elvan ENDER ALTAY, Zeynep PİRSELİMOĞLU BATMAN
 3. S. S. Nüve Konut Yapı Kooperatifi Peyzaj Projesi
  Pages 409 - 419
  Deniz ÇELİK
 4. Erzurum Kent İnsanının Rekreasyonel Davranış Biçimleri
  Pages 420 - 430
  Neslihan DEMİRCAN, Başak AYTATLI, NALAN DEMİRCİOĞLU YILDIZ
 5. Bolu- Mudurnu Yerleşiminde Kadınların Dış Mekân Kullanımları
  Pages 431 - 442
  Cansu DİNÇTÜRK, Sebahat AÇIKSÖZ
 6. Kentsel Gelişimin Peyzaja Etkisinin Değerlendirilmesi, Bartın Kenti Örneği
  Pages 443 - 452
  B. Niyami NAYİM, Faruk UZUN
 7. Polonezköy’de Kırsal Turizme İlişkin Değerlendirmeler
  Pages 453 - 464
  Pınar BOLLUKCU, Gökçe ZEVİT
 8. The Examination of Urban Furniture in Bülent Ecevit University Farabi Campus in Terms of Landscape Design
  Pages 465 - 476
  Canan CENGİZ, Deniz KARAELMAS, Pelin KEÇECİOĞLU DAĞLI
 9. Hangisi Gerçek Defne Yaprağı Uçucu Yağı?
  Pages 477 - 485
  Ayben KILIÇ-PEKGÖZLÜ, Esra CEYLAN, Öznur ÇAKAL
 10. The Impact of Effective Microorganisms (Baikal EM1) on Some Physiologic Parameters of Young Chestnut Trees (Castanea Sativa Mill.)
  Pages 486 - 490
  Surhay Allahverdiyev, Vasiliy Eroshenko, Gökhan GÜNDÜZ
 11. Nanocellulose-Polypropylene Nanocomposites Enhanced With Coupling Agent
  Pages 491 - 502
  Ece Yakkan, Tuğçe Uysalman, Metehan Atagür, Kutlay Sever, M. Özgür Seydibeyoğlu
 12. Distribution of Nano Particles in the Wood Impregnated with Nano Scale Boron Nitride
  Pages 503 - 508
  Samet Kızılırmak, Gokçe Bürüç, Mahmut Özaydın, Deniz AYDEMİR, Gokhan Gunduz
 13. Silan ve Parafin İlavesinin Lif Levhaların Bazı Yüzey Özellikleri Üzerine Etkisi
  Pages 509 - 518
  İsmail Özlüsoylu, Abdullah İSTEK, Ahmet CAN
 14. Improving the Fire Resistance of Heat Treated Wood by Using Environment-Friendly Substance
  Pages 519 - 524
  AHMET CAN, Wojciech Grzeskowiak, İsmail Özlüsoylu
 15. Yonga Levha ve Lif Levhaların Su Alma Davranışlarının Dijital Görüntü Korelasyon (DGK) Yöntemi ile Karakterize Edilmesi
  Pages 525 - 534
  Timuçin Bardak, Eser SÖZEN
 16. TR81 Düzey 2 Bölgesi Orman Ürünleri Endüstrisi İşletmeleri Tedarik Zincirinin Kümelenme Analizi İle Değerlendirilmesi
  Pages 535 - 547
  Gülay ŞENER UZCAN, Selman KARAYILMAZLAR
 17. Türkiye’deki Önemli Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Endüstri İçi Ticaret Göstergeleri İle Statik ve Dinamik Analizi
  Pages 548 - 557
  Rıfat KURT, Erol İMREN
 18. Türkiye Ahşap İşleme Makineleri İmalat Sektörünün Finans ve Pazarlama Faaliyetlerinin Analizi
  Pages 558 - 564
  Murat Yeşilkaya, Yıldız ÇABUK
 19. Bir Kapı-Doğrama Süreci Belirsizlik Analizi için Bulanık Modelleme
  Pages 565 - 575
  Mükerrem Bahar Başkır, Selman Karayılmazlar
 20. Bartın Yöresinde İklim Tipi Değişikliğine Yönelik Bir Değerlendirme
  Pages 576 - 582
  Hüseyin Şensoy, Ayhan Ateşoğlu
 21. Bozkır-Orman Geçiş Kuşağındaki Çalı Türlerinin Toprak Biyoçeşitliliğine Etkisi
  Pages 583 - 589
  Meriç Çakır, Mert Tanı, Tuğba Tunç
 22. Doğu Kayını Meşcerelerinde Aralamanın Yaprak Alan İndeksine Etkisi
  Pages 590 - 598
  Ali Kemal Özbayram
 23. Üniversite Öğrencilerinin “Temel Hukuk” Bilgi Düzeyinin Tespiti (Bartın Üniversitesi Örneği)
  Pages 599 - 608
  Gökçe Gençay, Medet Şen
 24. Sakarya İli Kavak Üreticilerinin İş Doyumunu Etkileyen Faktörler
  Pages 609 - 617
  Aşkın BOZKURT, İsmet DAŞDEMİR, Selda KARAKAYA, Hüsni Ali ŞAHİN
 25. Orman Yollarında Kazı-Dolgu Miktarlarının Hesaplanmasında Topoğrafik Harita Tabanlı Geleneksel Yöntem ile Bilgisayar Destekli Yöntemin Karşılaştırılması
  Pages 618 - 626
  Necmettin Şentürk, Mustafa Akgül, Tolga Öztürk, Anıl Orhan Akay
 26. Yaban Hayatı Gözleme ve İzleme Çalışmalarında Foto Kapan Kullanım Olanakları ve Sorunları
  Pages 627 - 637
  Nuri Kaan Özkazanç
 27. Foldere Yağış Havzasında Rusle Yöntemine Göre Toprak Erozyonunun Belirlenmesi
  Pages 638 - 652
  Ömer KARA, Kamil ÇAKIROĞLU, Necla KORALAY
 28. Modeling of Temporal and Spatial Changes of Land Cover and Land Use by Artificial Neural Networks: Kastamonu Sample
  Pages 653 - 663
  Samet DOĞAN, Ender BUĞDAY
 29. Akıllı Malzemeler için Biyomimetik Yüzey Tasarımları
  Pages 664 - 676
  FERHAT ÖZDEMİR, Doğu RAMAZANOĞLU, Ahmet TUTUŞ