Journal of Bartin Faculty of Forestry
Cover Image
ISSN 1302-0943 | e-ISSN 1308-5875 | Period Tri-annual | Founded: 1998 | Publisher Bartin University | http://dergipark.gov.tr/barofd

101.272

363.983

BARTIN ORMAN FAKULTESI DERGISI (BAROFD)

BAROFD is a peer reviewed international journal which publish three times in a year (April, August, and December). The journal only is published online. Original researches, brief original research and invited review papers in English and Turkish are accepted to publication in the BAROFD. The Manuscripts submitted to the BAROFD are reviewed by the reviewers, and the review process is completed in three months. According to the reviewers’ comments, the submitted manuscripts are accepted or declined. Manuscripts must be submitted on the understanding that they have not been published elsewhere and are not currently under consideration by another journal. BAROFD is open access, and the BAROFD provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The journal doesn’t require to charge any article submission or processing charges. Bartin Orman Fakultesi Dergisi should be abbreviated as BAROFD or barofd.Open Access

Abstracts and full texts of all articles published in the journals can be read online without any form of restriction. All users have the right to free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful purpose, without financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself.Contacts with BAROFD

 

Editorial Office:

Deniz Aydemir                  E-mail: denizaydemir@bartin.edu.tr

Eser Sozen                       E-mail: esozen@bartin.edu.tr

Sinan Kaptan                    E-mail: skaptan@bartin.edu.tr

Pelin Keçecioğlu Dağlı      E-mail: pkececioglu@bartin.edu.tr

 

Helpdesk:

Editorial Staffs                   E-mail: bofdergi@gmail.com


For all your comments and recommendations on JournalPark,

please contact us using the link dergipark@ulakbim.gov.tr or ulakbim.dpdestek@tubitak.gov.tr for technical support.

Journal of Bartin Faculty of Forestry

ISSN 1302-0943 | e-ISSN 1308-5875 | Period Tri-annual | Founded: 1998 | Publisher Bartin University | http://dergipark.gov.tr/barofd
Cover Image

101.272

363.983

BARTIN ORMAN FAKULTESI DERGISI (BAROFD)

BAROFD is a peer reviewed international journal which publish three times in a year (April, August, and December). The journal only is published online. Original researches, brief original research and invited review papers in English and Turkish are accepted to publication in the BAROFD. The Manuscripts submitted to the BAROFD are reviewed by the reviewers, and the review process is completed in three months. According to the reviewers’ comments, the submitted manuscripts are accepted or declined. Manuscripts must be submitted on the understanding that they have not been published elsewhere and are not currently under consideration by another journal. BAROFD is open access, and the BAROFD provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The journal doesn’t require to charge any article submission or processing charges. Bartin Orman Fakultesi Dergisi should be abbreviated as BAROFD or barofd.Open Access

Abstracts and full texts of all articles published in the journals can be read online without any form of restriction. All users have the right to free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful purpose, without financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself.Contacts with BAROFD

 

Editorial Office:

Deniz Aydemir                  E-mail: denizaydemir@bartin.edu.tr

Eser Sozen                       E-mail: esozen@bartin.edu.tr

Sinan Kaptan                    E-mail: skaptan@bartin.edu.tr

Pelin Keçecioğlu Dağlı      E-mail: pkececioglu@bartin.edu.tr

 

Helpdesk:

Editorial Staffs                   E-mail: bofdergi@gmail.com


For all your comments and recommendations on JournalPark,

please contact us using the link dergipark@ulakbim.gov.tr or ulakbim.dpdestek@tubitak.gov.tr for technical support.

Volume 21 - Issue 1 - Apr 2019
 1. Kültürel Peyzajların Kırsal Turizm İle Kullanım İlişkisinin Değerlendirilmesi: Cumalıkızık-Bursa Örneği
  Pages 1 - 13
  Zeynep PİRSELİMOĞLU BATMAN, Aysun ÇELİK ÇANGA, Tuğçe SÖKMEN
 2. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Öğrencilerinin Mesleklerine Bakışlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
  Pages 14 - 20
  Neslihan DEMİRCAN, Başak AYTATLI, Nalan DEMİRCİOĞLU YILDIZ
 3. Orchid Species and Their Habitats Located in Ağdacı Campus of Bartın University, Turkey
  Pages 21 - 30
  Yeliz SARI NAYİM
 4. Bazı Herdem Yeşil Ağaçların Yapraklarının Görsel Algılanmasında Şekil ve Renk İlişkisinin Belirlenmesi
  Pages 31 - 40
  Selma KÖSA
 5. Urban Identity and Cultural Change of Ankara Before and After the Proclamation of Republic
  Pages 41 - 51
  Mükerrem ARSLAN, Osman ZEYBEK
 6. Doğal ve Kültürel Kent Kimliklerinin Belirlenmesi: Edirne İli Karaağaç Mahallesi Örneği
  Pages 52 - 65
  Nilay MISIRLI, Tuğba KİPER, Aslı KORKUT
 7. Gürün (Sivas)-Tohma Çayı Vadisinde Yetişen Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Peyzaj Mimarlığında Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi
  Pages 66 - 80
  Selvinaz Gülçin BOZKURT
 8. Kentsel Donatı Elemanlarının Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi: Çankırı Örneği
  Pages 81 - 96
  Nazan KUTER, Zeynep KAYA
 9. Bartın Kent Meydanı Peyzaj Tasarımına İlişkin Revizyon Önerileri
  Pages 97 - 107
  Pınar BOLLUKCU, Gizem CENGİZ GÖKÇE
 10. Peyzaj Tasarım Projelerinde, Metraj, Keşif ve Yaklaşık Maliyet Analizi
  Pages 108 - 120
  Deniz ÇELİK
 11. Fabrikasyon Ortamında Üretilen Orta Yoğunluktaki Liflevhaların (MDF) Yanma Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 121 - 128
  Cengiz GÜLER, Ömer Erdem ŞİMŞEK
 12. Kraft Yöntemiyle Aynı Pişirme Şartlarında Sarıçam ve Titrek kavak Odunu Yongalarından Elde Edilen Kâğıt Hamurunun Verimi ve Kâğıt Özelliklerinin Karşılaştırılması
  Pages 129 - 135
  Fadime YURDAKURBAN, Ayhan GENÇER
 13. Orman Ürünleri İşletmelerinin Finansal Performanslarının Entropi Temelli TOPSIS Yöntemi ile Karşılaştırılması: Artvin Örneği
  Pages 136 - 146
  İlker AKYÜZ, Barış AYDEMİR, Bahadır Çağrı BAYRAM, Kadri Cemil AKYÜZ
 14. Erzurum Bölgesinde Yetişen Betula pendula Yapraklarının Antioksidan Kapasitelerinin Belirlenmesi ve Kemometrik Karakterizasyonu
  Pages 147 - 154
  Onur ŞENOL
 15. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi’ni Markalaştırmaya Ve Marka Kimliğini Oluşturmaya Yönelik Bir Çalışma
  Pages 155 - 163
  Bahadır Çağrı BAYRAM, Nadir ERSEN, İlker AKYÜZ
 16. Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler İndeksi Kullanılarak Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Sektörünün Rekabet Gücünün Belirlenmesi
  Pages 164 - 171
  Kadri Cemil AKYÜZ
 17. Afyonkarahisar-Başmakçı Yöresi Marjinal Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Populasyonlarındaki Gençleştirme Çalışmalarının 7 Yıllık Sonuçlarının İncelenmesi
  Pages 172 - 181
  Fatih TONGUÇ, Hasan TURAN
 18. Saklama Süresinin Doğu Ladini (Picea orientalis L.) Tohumlarının Çimlenme Yüzdesi Ve Hızı Üzerine Etkisi
  Pages 182 - 190
  Aşkın GÖKTÜRK, İlhami SOLHAN, Fatih TEMEL, Zafer ÖLMEZ
 19. First record of Echthromyrmex platypterus McLachlan, 1867 (Neuroptera: Myrmeleontidae) from Turkey
  Pages 191 - 195
  Sadreddin TUSUN, Ali SATAR, Hakan BOZDOĞAN
 20. Entegre Havza Rehabilitasyonunda Ekonomik ve Sosyal Koşulların Belirlenmesi Üzerine Bir Saha Araştırması
  Pages 196 - 204
  Hüseyin ŞENSOY, Ahmet ŞENDAĞLI
 21. Determining Temporal Changes of Annual Productivity of Bay Laural (Laurus nobilis L.) in the Yenikoy Planning Unit
  Pages 205 - 214
  Derya MUMCU KÜÇÜKER, Burak SARI
 22. Sarıçam Tohum Bahçesinde Yaprak Alanı İndeksi (YAİ) ile Göğüs Çapı, Kozalak Verimi ve Kalıtsallık İlişkisinin Belirlenmesi
  Pages 215 - 220
  Osman TOPAÇOĞLU, Sibel Mukaddes GÖZTAŞI
 23. Ankara-Beypazarı Sekli ve Hırkatepe köylerinde Kızıl Geyikler (Cervus elaphus, Linneaeus 1758) Üzerine Gözlemler
  Pages 221 - 226
  Servet ULUTÜRK, Gökhan YÜRÜMEZ
 24. Türkiye’nin Korunan Alanlarında Çatışma Analizi
  Pages 227 - 242
  Damla YILDIZ, Erdoğan ATMIŞ
 25. Yeni Ekolojik Tehlikesiz Mikrobiyolojik Preparatlar – “Ekobakter – Terra”, “Ekobakter”, «Urga»
  Pages 243 - 245
  Surhay Allahverdiev, V.I. Eroshenko