Bolu Abant İzzet Baysal University Journal of Graduate School of Social Sciences
Cover Image
ISSN 1303-0035 | e-ISSN 2147-3064 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Bolu Abant Izzet Baysal University |

Journal of Abant İzzet Baysal University Institute of Social Sciences is an international refreed journal and published in period of three months. Journal of Abant İzzet Baysal University Institute of Social Sciences publishing original, theoretical scientific articles which have not been published about Social Sciences is an interdisciplinary journal.

 

The journal is indexed by Ebscohost, Index Copernicus, Contemporary Science Association, Modern Language Association (MLA) and Asos Index.

Bolu Abant İzzet Baysal University Journal of Graduate School of Social Sciences

ISSN 1303-0035 | e-ISSN 2147-3064 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Bolu Abant Izzet Baysal University |
Cover Image

177.162

672.372

Journal of Abant İzzet Baysal University Institute of Social Sciences is an international refreed journal and published in period of three months. Journal of Abant İzzet Baysal University Institute of Social Sciences publishing original, theoretical scientific articles which have not been published about Social Sciences is an interdisciplinary journal.

 

The journal is indexed by Ebscohost, Index Copernicus, Contemporary Science Association, Modern Language Association (MLA) and Asos Index.

Volume 19 - Issue 1 - Mar 2019
 1. TÜRKİYE’DE İHRACAT VE İTHALATIN BORSA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
  Pages 1 - 23
  Khatereh SADEGHZADEH
 2. YAŞAM DOYUMUNUN İŞ DOYUMUNA ETKİSİNDE SOSYAL ZEKANIN ARACI ROLÜ
  Pages 25 - 41
  Ayhan BAYRAM, Özcan ELEVLİ
 3. BİR SERMAYE PİYASASI ARACI OLARAK SUKUK: S&P SUKUK ENDEKSİ VE GELENEKSEL TAHVİL ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Pages 43 - 62
  Cansu ŞARKAYA İÇELLİOĞLU
 4. SAĞLIK HİZMETİ KULLANIMINDA BİREYLERİN GELENEKSEL VE ALTERNATİF YÖNTEMLERE İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 63 - 80
  Dilek KOCABAŞ, Erdal EKE, Muazez DEMİR
 5. SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA FAALİYET GÖSTEREN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 81 - 105
  Muhammed BEKCİ, Seda ŞAHİN
 6. OTOMOBİLLERİN BAKIM PERİYODU ULUSLARARASI OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİSİ Mİ YOKSA TEKNİK GEREKLİLİK Mİ? NİSSAN TÜRKİYE ARAŞTIRMASI
  Pages 107 - 129
  Ali AYCI
 7. TÜRKİYE'DE MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE HARCAMALARININ İLLERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ AÇISINDAN ETKİNLİĞİ
  Pages 131 - 155
  Sibel AYBARÇ, Gökhan ÖZKUBAT, Sibel SELİM
 8. IRANIAN RELATIONS WITH AZERBAIJAN AND ARMENIA: A COMPARATIVE APPROACH IN THE CASE OF PRAGMATIST POLITICS
  Pages 157 - 176
  Mehmet Emin ERENDOR, Mehmet Fatih ÖZTARSU
 9. BİLARDO TOPUNUN YAPISININ SÖKÜMÜ: DIŞ POLİTİKA ANALİZİ
  Pages 177 - 201
  İmran DEMİR
 10. ASİMETRİK VE SİMETRİK DÜNYA GÖRÜŞLERİNİN KURUMLARIN HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI ÜZERİNE ETKİLERİ
  Pages 203 - 220
  Hüsamettin AKAR
 11. İSTANBUL’DA “KADINA ŞİDDET” VE “KADIN CİNAYETİ” VAKALARINA YÖNELİK, NİCEL-NİTEL BİR İNCELEME
  Pages 221 - 241
  Mustafa ÇALIŞKAN
 12. ANTRENÖR DAVRANIŞI ALGISINDA CİNSİYETİN ETKİSİ
  Pages 243 - 252
  Hanifi Üzüm, Ali AYCAN
 13. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA HİLÂL-İ AHMER CEMİYETİ’NİN ESİR OSMANLI ASKERLERİNE YAPTIĞI YARDIMLAR: BOLU ÖRNEĞİ
  Pages 253 - 269
  Cemal SEZER