Tuba KASAP profile image
Tuba KASAP
Publication 7 Review 3 CrossRef Cited 2
7 Publication
3 Review
2 CrossRef Cited

Institution

Publications

0

2998

Akut Gastroenteritli Çocuk Hastalarda Rotavirüs ve Adenovirüs Sıklığı
Published: 2019 , Çağdaş Tıp Dergisi
DOI: 10.16899/gopctd.459823
FAVORITE 0 TOTAL DOWNLOAD COUNT 1055

0

1055

Çocuklarda Henoch-Schönlein Purpurası: 53 olgunun retrospektif değerlendirilmesi
Authors: Samet ÖZER , Tuba KASAP , Resul YILMAZ , Ergün SÖNMEZGÖZ, Şeyma ÜNÜVAR
Published: 2015 , Çağdaş Tıp Dergisi
DOI: 10.16899/ctd.59290
FAVORITE 0 TOTAL DOWNLOAD COUNT 3953

0

3953

Evaluation of Children Admitted with Seizure
Authors: Tuba KASAP
DOI: -
FAVORITE 0 TOTAL DOWNLOAD COUNT 3025

0

3025

Heart Failure in Children-II
Authors: Tuba KASAP , Hakan AYKAN, Tevfik KARAGÖZ
DOI: -
FAVORITE 0 TOTAL DOWNLOAD COUNT 3504

0

3504

ÇOCUKLARDA KALP YETMEZLİĞİ - I
Authors: Tuba KASAP , Hakan AYKAN, Tevfik KARAGÖZ
DOI: -
FAVORITE 0 TOTAL DOWNLOAD COUNT 3238

0

3238

Publications

Akut Gastroenteritli Çocuk Hastalarda Rotavirüs ve Adenovirüs Sıklığı
Published: 2019 , Çağdaş Tıp Dergisi
DOI: 10.16899/gopctd.459823
CITED 2 FAVORITE 0 TOTAL DOWNLOAD COUNT 1055

2

0

1055

Interactive Guide Tool
If you want to see the panel introduction, you can click Start Tour.