ISSN: 2667-4092
Founded: 2013
Period: Biannually
Publisher: Adıyaman Üniversitesi
Cover Image
       

ADYUTAYAM Dergisi 2013'den beri Tarım ve Biyoloji ile ilgili alanlardaki özgün araştırma ve derlemelerin Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanarak bilginin ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşıldığı uluslararası hakemli elektronik bir dergidir.

Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa online (e-dergi) olarak yayınlanır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ve incelenmesi için sunulmamış olması gerekmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.