Current Issue

Volume: 23 Issue: 4, 12/15/23

Year: 2023

Articles

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nin amacı, Türkiye ve dünyada eğitim alanındaki bilimsel araştırmaları yayımlamak, eğitim alan yazınına katkı sağlamaktır. 


Eğitim alanında nicel, nitel ve karma yöntemlerle yapılan eleştirel, değerlendirme, meta analiz çalışmalarını özgün fikirler ve model önerilerini de içeren bilimsel makaleler derginin yayın kapsamındadır.


Yazım kuralları

1. Başlık,
makalenin içeriğini yansıtmalı, Palatino Linotype, 10 punto, ilk harfleri büyük ve koyu harflerle yazılmalıdır.

2. Özet, makalenin başında, en az 150 en fazla 200 kelimeden oluşan, konuyu kısaca Türkçe (Öz) ve İngilizce (Abstract) ifade eden bölümdür.
Özetin altında bir satır boşluk bırakılarak en az 3 en fazla 5 kelimeden oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Özet metni paragraf girintisi yapılmadan 7 punto, 1 satır aralığıyla yazılmalıdır.

3. Ana Metin
I. GİRİŞ
II. YÖNTEM
III. BULGULAR
IV. TARTIŞMA ve SONUÇ bölümlerinden oluşur.

4. Metin, Türkçe yazım kurallarına uygun olarak “Palatino Linotype” fontunda 10 punto ve önce 0 nk, sonra 6 nk, tek satır aralığı yazılmalıdır.
Paragraf yapılmamalıdır.
Sayfa ölçüleri:

Üst: 1,25.

Sol: 4,

Alt: 3,

Sol: 2,25

5. Bölüm Başlıkları: Makalede ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Başlıklar aşağıdaki şekilde olmalıdır.

2. YÖNTEM (Palatino Linotype, 12 punto, koyu, sola yaslı)
2.1. Araştırmanın modeli (Palatino Linotype, 10 punto, koyu, sola yaslı)
2.3. Veri toplama araçları ve süreci
2.3.1. Anket formu (Palatino Linotype, 10 punto, koyu, italik, sola yaslı)

6. Tablo ve Şekil isimleri aşağıdaki şekilde olmalıdır.

ŞEKİL

Şekil 1. İletişim Modelleri (Palatino Linotype 10 punto, sadece şekil koyu, orta)

TABLOLAR
Tablo 1. (Palatino Linotype, 10 punto, koyu, sola yaslı)
Tablo Adındaki Her Sözcüğün İlk Harfi Büyük (Palatino Linotype, 10 punto, italik, sola yaslı)

Tablolarınızın farklı sayfaya geçmesi halinde “Tablo X. Devamı” şeklinde başlık satırı ve bilgi satırınızı tekrardan yeni sayfadaki tablonun en üst iki satırında kullanınız.

Tablo 1. Devamı (Palatino Linotype, 10 punto, koyu, sola yaslı)

Resimler: Yüksek çözünürlüklü olmalı ve resim adlandırmalarında, şekil kurallarına uyulmalıdır.

7. Kaynakça / Reference

Kaynakça bölümü yeni bir sayfadan başlamalıdır. Kaynakçada yer alan eserlerin yazımının APA 7 stiline göre yazılmalıdır.

Aşağıdaki şablonda örnekler yer almaktadır. 

Yazım kurallarımıza ve dergi şablonuna ulaşmak için tıklayınız. Lütfen şablonu indirdikten sonra şu kurallara dikkat ederek makalenizi düzenleyiniz:
Etik İlkeler ve yayın Politikası
1. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi hakemli bir dergi olup özel sayılar dışında yılda dört defa (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında) online olarak yayımlanır.

2. Makaleler, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’ne http://dergipark.gov.tr/ aracılığıyla yüklenir. Makalelerin yazar tarafından sisteme yüklenmesi makalenin yayımlanma başvurusu olarak kabul edilir.

3. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’nde yayımlanan makalelerle ile ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazarlara aittir. Makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmez.

4. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi gönderilen makaleler için düzeltme önerisi yapmak, makaleleri yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.

5. Yayım dili İngilizce veya Türkçedir. Türkçe yazılan makalelerde İngilizce geniş özet (750-1000 Kelime arası) istenmektedir. İngilizce yazılan makalelerde Türkçe geniş özet (750-1000 Kelime arası) istenmektedir.

6. Dergipark sistemine yüklenecek olan makalenin başında en az 150 en fazla 200 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Ayrıca 3-5 kelimelik anahtar kelimeler/keywords ile birlikte Türkçe ve İngilizce başlığa yer verilmelidir.

7. Yazarların kabul edilen makalelerinin yurt dışında da atıf alabilmesi için makalelerin abstract bölümünden sonra “EXTENDED ABSTRACT (genişletilmiş özet)” başlığı adı altında en az 750 en fazla 1000 kelimeden oluşan İngilizce genişletilmiş özet hazırlanması istenir. Makalenin ana başlıklarının genişletilmiş özette yer alması gerekir. Genişletilmiş özet hakem sürecinden sonra dil kontrolleri aşamasında yüklenebilir.

8. Makalenin başlığının altında yazarlar ile ilgili bilgilere (ad-soyad) yer verilmemelidir. Makalenin hangi araştırmacı tarafından dergiye gönderildiği, sistem yöneticisi tarafından zaten görülebilmektedir. Bu bilgiler, makaleler kabul edildikten sonra eklenecektir.

9. Makaleler, http://dergipark.gov.tr adresindeki Makale Gönder sistemi aracılığıyla gönderilmelidir. Makalelerde birden çok araştırmacı varsa sistemin ikinci aşamasının “Yazar Ekle” bölümüne eklenmelidir. Makale sisteme yüklendikten sonra hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda düzeltmeler istenebilir.

10. Makaleler sisteme yüklendikten sonra aşamalar;

a. Editör tarafından ön kontrolleri yapılır. Ön kontrollerinde makalenin dergi formatına göre hazırlanıp hazırlanmadığı incelenir. Ön kontrollerde herhangi bir problem yoksa alan editörü atanır.

b. Alan editörü tarafından makalenin alana katkı sağlayıp sağlamayacağına, alan uygun olup olmadığına karar verilir. Alan editörü bu aşamada makaleyi “Ret” edebilir.

c. Kabul edilen makaleler için bu aşamada hakem süreci başlar. Makaleye 2 hakem atanır. Hakemlerden birisinin mümkünse farklı üniversitelerden alan uzmanı olan kişiler olmasına dikkat edilir. Diğer hakem ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesinden alan uzmanı bir hakem seçilir. Alan uzmanı yoksa başka üniversiteden 2. Hakem seçilebilir.
Makale yazarı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesinden ise 2 hakemin de farklı üniversitelerden olmasına dikkat edilir.

d. Hakem değerlendirmelerinde 2 hakeminde “Majör” ya da “Minör” düzeltmeler vermesi durumunda hakem değerlendirme raporları yazara gönderilerek raporlar doğrultusunda yazardan revizyon istenir. Yazarın yaptığı “Minör Düzeltme”lerin uygun olup olmadığına editör ve alan editörü karar verir. “Majör Düzeltme”ler için yapılan revizyondan sonra makale “Majör Düzeltme” önerisinde bulunan hakem/hakemlere tekrar gönderilir. Hakemlerin 2.değerlendirmeleri sonucunda makale “Kabul” ya da “Ret” edilir.

e. Hakem değerlendirmelerinde 1 hakemin “Kabul (minör/majör düzeltme) diğer hakemin “Ret” vermesi durumunda editör/alan editörü makaleyi “Ret” edebilir yada 3.bir hakeme gönderebilir.

f. Hakem sürecinden sonra makalenin dil kontrolleri (Türkçe-İngilizce) başlar. Dil editörlerinin önerileri doğrultusunda yazardan revizyon istenir. Yapılan revizyondan sonra makale yayın için “Kabul” yada “Ret” edilebilir.

g. Yayınlanmak için kabul alan makaleler tekrar yazara gönderilerek yazar bilgisi v.b. son işlemlerin yapılması istenir. Bu aşamada yazarlardan son kez intihal raporu alması istenir. Dergide yayınlanacak makaleler için benzerlik yüzdesi %25’dir.

h. Dergi sistemine yüklenen makaleler dergi sistemine yüklendiği ilk tarihten itibaren 10 haftadan önce yayınlanamaz.


1Kabul edilen makaleler Erken Görünüm (First Online) olarak yayımlanabilir

Dergimiz; araştırma sonuçlarını tüm araştırmacı kitlesine çevrimiçi ve ücretsiz sağlamaya çalışan açık erişimli bir dergidir.

Dergimizin hiçbir sürecinde ücret alınmamakta ve ücret verilmemektedir.