Akdeniz Journal of Education
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1304-5105 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Akdeniz University | http://aje.akdeniz.edu.tr


Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AKÜNED); öğrenme, öğretme, eğitim ve öğretmen yetiştirme ile ilgili güncel ve özgün çalışmaların yayımlandığı çok disiplinli bir araştırma forumudur. Dergi, öğrenme ile ilgili anlayışın genişletilmesine katkı yapan bilimsel bilginin üretimi, iletişimi ve yayınımı yoluyla eğitim uygulamalarında etki yaratmayı amaçlamaktadır. Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, hakemli bir dergidir.

Akdeniz Journal of Education

ISSN 1304-5105 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Akdeniz University | http://aje.akdeniz.edu.tr
Cover Image


Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AKÜNED); öğrenme, öğretme, eğitim ve öğretmen yetiştirme ile ilgili güncel ve özgün çalışmaların yayımlandığı çok disiplinli bir araştırma forumudur. Dergi, öğrenme ile ilgili anlayışın genişletilmesine katkı yapan bilimsel bilginin üretimi, iletişimi ve yayınımı yoluyla eğitim uygulamalarında etki yaratmayı amaçlamaktadır. Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, hakemli bir dergidir.