ISSN: 1304-5105
Founded: 2018
Period: Biannually
Publisher: Akdeniz University
Cover Image
       

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AKÜNED); öğrenme, öğretme, eğitim ve öğretmen yetiştirme ile ilgili güncel ve özgün çalışmaların yayımlandığı çok disiplinli bir araştırma forumudur. Dergi, öğrenme ile ilgili anlayışın genişletilmesine katkı yapan bilimsel bilginin üretimi, iletişimi ve yayınımı yoluyla eğitim uygulamalarında etki yaratmayı amaçlamaktadır. Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, hakemli bir dergidir.

2021 - Volume: 4 Issue: 1

Research Article

8. Türkçe PREP’in Anlamsız Kelimeleri Seslendirme ve Sesli Okuma-Anlama Becerilerine Etkisi