e-ISSN: 2979-9678
Başlangıç: 2018
Yayıncı: Akdeniz Üniversitesi
Kapak Resmi
       

EDUCATIONE Dergisi; öğrenme, öğretme, eğitim ve öğretmen yetiştirme ile ilgili güncel ve özgün çalışmaların yayımlandığı uluslararası hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce bilimsel çalışmaların kabul edildiği dergi, Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. EDUCATIONE Dergisi, açık erişim politikası izlemekte ve elektronik olarak yayımlanmaktadır. Dergiye gönderilen çalışmalardan başvuru, değerlendirme ve yayınlanma aşamalarında herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

İletişim Dergi Tarihçesi

2023 - Cilt: 2 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

2. Çocukların Gözünden Doğa

Araştırma Makalesi

The Effect of Infographic Usage on Students' Interrogative Learning Skills and Academic Achievements in 4th Class of Science Course Lighting and Sound Technology Unit

Araştırma Makalesi

Nissan'ın Değişim Mühendisliği ve Türk Eğitim Sistemine Uygulanabilirliği