Journal of Eurasia Tourism Research
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Archive Editorial Board Contact
...
Login
Period Annually | Founded: 2020 | Publisher Bayram KANCA |


Avrasya Turizm Araştırmaları Dergisi (ATA Dergisi), 2020 yılı itibariyle yayın hayatına başlayan, bilimsel, hakemli bir dergi olup, yılda bir defa TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark sistemini kullanarak yayımlanmaktadır. Avrasya Turizm Araştırmaları Dergisi (ATA Dergisi), turizm disiplini veya çalışma konusu ve/veya uygulaması “turizm” olan disiplinlerarası çalışmalara yer vererek, turizm disiplinini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Böylece turizm disiplinine katkı sunmak başta olmak üzere, turizm sektöründeki ve/veya alanındaki uygulayıcılara bilimsel katkı sunmak ve turizm sektörünün bilim ışığında gelişmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Derginin yayın kapsamında, Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Rekreasyon Yönetimi, Kültür ve Muhasebe-Finans alanındaki çalışmalar başta olmak üzere, çalışma konusunun ve/veya uygulamasının “turizm” ile ilgili olması şartıyla, disiplinlerarası, kuramsal, ampirik ve/veya turizm sektöründen örnek olaylar türünde çalışmalar yer almaktadır. 

Journal of Eurasia Tourism Research

Period Annually | Founded: 2020 | Publisher Bayram KANCA |
Cover Image


Avrasya Turizm Araştırmaları Dergisi (ATA Dergisi), 2020 yılı itibariyle yayın hayatına başlayan, bilimsel, hakemli bir dergi olup, yılda bir defa TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark sistemini kullanarak yayımlanmaktadır. Avrasya Turizm Araştırmaları Dergisi (ATA Dergisi), turizm disiplini veya çalışma konusu ve/veya uygulaması “turizm” olan disiplinlerarası çalışmalara yer vererek, turizm disiplinini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Böylece turizm disiplinine katkı sunmak başta olmak üzere, turizm sektöründeki ve/veya alanındaki uygulayıcılara bilimsel katkı sunmak ve turizm sektörünün bilim ışığında gelişmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Derginin yayın kapsamında, Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Rekreasyon Yönetimi, Kültür ve Muhasebe-Finans alanındaki çalışmalar başta olmak üzere, çalışma konusunun ve/veya uygulamasının “turizm” ile ilgili olması şartıyla, disiplinlerarası, kuramsal, ampirik ve/veya turizm sektöründen örnek olaylar türünde çalışmalar yer almaktadır.