Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Editör Kurulu

Sahibi ve Baş Editörü / Owner and Editor in Chief :

Doç. Dr. Alpay BİZBİRLİK

Yönetim Kurulu Adına, Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü On Behalf of the Administration Board, Director of Social Sciences Institute

Editörler / Editorial Board

Doç. Dr. Ülviyye AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Gülenaz SELÇUK
Dr. Öğr. Üyesi Anıl GACAR
Dr. Öğr. Üyesi Kadir ADAMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Gözde ŞAKAR
Dr. Öğr. Üyesi Bilal ELBİR
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Gökhan BİÇER
Dr. Öğr. Üyesi Mina FURAT
Arş. Gör. Medine YILDIZ
Arş. Gör. Ali GERİŞ

Makale Yazım Kılavuzu ve Yayın İlkeleri

Makale Yazım Kılavuzu ve Yayın İlkelerimiz

https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsos/writing-rules