Aim

  • Başta Bartın ve yöresinin tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel ve dini yapısı ve özellikleri hakkında hazırlanmış teorik ve/veya uygulamalı çalışmalar olmak üzere, sosyal ve beşeri bilimlere dair, alanına özgün katkılar yapan akademik çalışmaları yayımlamak.
  • Uluslararası akademik bir dergi olarak bilimsel birikime katkı sağlamak.
  • Yazarlara eserlerini bilim dünyasına sunma olanağı veren kaliteli bir platform sağlamak.

Scope

Dergide akademik makaleler yanında rapor, derleme ve benzeri bilimsel nitelikteki yazılar, konferans notları, örnek olay, kitap inceleme, olgu sunumları, editöre mektuplar, toplantı, haber ve duyuru gibi makale dışı yazılara da yer verilebilir.