Issue: 34, 7/30/23

Year: 2023

Articles

Book Review

Translation Studies
Dr. Cihan ALAN Hacettepe Üniversitesi 0000-0001-5220-3473
Translation Studies, Linguistics, Sociolinguistics, Linguistics (Other)
Translation Studies, French Language, Literature and Culture

Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Translation Studies) is an academic, open-access journal and operates with a double-blind peer referee system. The journal publishes national and international research articles in the field of translation studies. In this context, Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi (Journal of Translation Studies) aims at sharing with the academic world of scientific studies reflecting both international theories/applications and the accumulation of knowledge, coming from a land where many cultures and civilizations have blended together for thousands of years.

The journal publishes articles in the subjects such as literary translation, specialised translation (law, medicine, economics, etc.), audio-visual translation, technical translation, media translation, interpreting, translation theory, translation criticism, translation training, translation history, translation ethics, translation technologies, linguistics and translation, sociology of translation, terminology and translation. 

You can download the manuscript template clicking here.

Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Hacettepe Üniversitesi Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, 1991 yılından bu yana çevirbilim alanında ulusal ve uluslararası özgün bilimsel araştırma yazılarına yer veren akademik ve çift kör hakemli bir dergidir ve aşağıdaki ilkeler doğrultusunda yayın hayatını sürdürmektedir.

Yazarlar ve Yazarların Sorumlulukları

• Yazarlar, özgün (daha önce yayımlanmamış) çalışmalarını dergiye göndermek ve dergi DergiPark sayfasında verilen yazım yönergelerini takip etmekle yükümlüdür.
• Yazarlar, Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi’ne daha önce yayınlanmış veya yayınlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş çalışmalarını gönderemezler.
• Yazarlar, makalelerinde fikren faydalandıkları her türlü kaynağa Amerikan Psikoloji Derneği biçiminde alıntı vermek durumundadır.
• Yazarların, kişisel iletişimden elde edilen bilgileri, çalışma içerisinde anmak isterlerse, anılacak kişilerden gerekli izinleri almış olmaları gerekmektedir.
• Çalışma bir kurum ya da kuruluş tarafından bir proje kapsamında destekleniyorsa, tüm mali destekler destek numaralarıyla birlikte makalenin ilk sayfasında dipnot olarak belirtilmelidir.
Etik İzinler
• Çalışma insan denek kullanmayı gerektiriyorsa, yazarlar kurumsal etik kurul onayı almakla yükümlüdürler.
• Yazarlar, insan deneklerden gerekli izinlerin alındığını ve katılımcıların haklarının gözetildiğini açıklayan açık bir bildirim sunmalıdır.
• Başkalarına ait ölçek, anket ve fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınmalıdır.
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif haklarına uygunluğunun belirtilmesi gerekmektedir.
• Aşağıdaki durumlar için etik kurul izni gerekmektedir:
o Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel araştırmalar,
o İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
o İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
o Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar.

Hakemlik Süreci
• Her yılın Ağustos ve Mart ayı içinde (belirtilen tarihe kadar) yazar(lar) tarafından gönderilen makaleler Yazı İşleri Müdürü tarafından kayıt altına alınır.
• Her yılın Eylül ve Nisan ayı içinde Dergi Yayın Kurulu makaleleri ön değerlendirmeye tabi tutar.
• Çeviribilimle bağlantılı olmayan veya alana katkıda bulunmayacağı düşünülen makaleler Yayın Kurulu üyeleri tarafından elenir.
• Yayın Kurulu tarafından değerlendirilmeye uygun görülen makaleler birbirlerinden habersiz iki ayrı (çift kör) hakem tarafından değerlendirilir. Editörler, yazarlar ile çıkar çatışması olmayan hakemleri, çalışmayı değerlendirmek üzere atamakla sorumludur. Dergiye gönderilen çalışmaların yazar-hakem ve hakem-yazar süreçlerinde gizlilik esastır. Bir olumlu ve bir olumsuz görüş alan makaleler üçüncü bir hakem tarafından değerlendirilir.
• Hakemler tarafından önerilen/şart koşulan düzletmeler yazar(lara) iletilir ve ilgili düzeltmelerin yazar tarafından yapılıp yapılmadığı hakemler tarafından istekleri doğrultusunda denetlenir.
• Düzeltmeleri yapılan makaleler editör ve editör yardımcıları tarafından redaksiyon ve son okumaya tabi tutulur.
• Makaleleri yayımlanmaya uygun görülen yazarlardan Telif Hakkı Devir Formu talep edilir.

Yayın Etiği
• Editörler, derginin bilimsel kalitesini arttırmak ve yazarları bilimsel kalitesi yüksek araştırma üretmek için desteklemekle sorumludur. Hiçbir koşulda, intihal ya da bilimsel kötüye kullanımına izin verilmemektedir.
• Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi’ne gönderilen çalışmalar bilimsel çalıntı konusunda kontrol edilirler. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar ön inceleme aşamasında intihal programları (iThenticate & Turnitin) aracılığıyla intihal ve benzerlik taramasına tabi tutulmaktadır. Editörler iddia edilen veya kanıtlanmış bilimsel kötü kullanımdan haberdar olurlarsa makaleyi iade edebilirler.
• Editörler, gerekli durumlarda gönderilen çalışmayı düzeltme, iade etme veya çalışma hakkında özür yayınlamayı kabul ederler.
• Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, açık erişim modelini kullanmaktadır. Dergide yayınlanması kabul edilen çalışmalar, derginin DergiPark sitesinden açık erişim ile erişilebilir kılınmıştır.
• Derginin DergiPark sayfasında çevrimiçi yayınlanacak çalışmalar için herhangi bir ücret veya masraf talep edilmemektedir.
Telif Hakkı ve Erişim
• Yazarlar, yayınlanmış makalelerin telif haklarını Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi’ne devrettiğini kabul eder ve makale yükleme sırasında “Telif Hakkı Devir Formu”nu imzalı şekilde iletirler.
• Makalede yer alması gereken resim, şekil vb. anlatımı destekleyici materyal için gerekli kişi ya da kurumlardan izin alınması yazarın sorumluluğundadır.
Yayın planı
• Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır.

Makale gönderim/süreç işletimi herhangi bir ücrete tabi değildir.