ISSN: 2146-0000
e-ISSN: 2146-7854
Founded: 2010
Period: Biannually
Publisher: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi
Cover Image
       

Çalışma İlişkileri Dergisi, bilimsel yayın hayatına 2010 yılında başlamıştır. Türkçe ve İngilizce olmak üzere; makale, çeviri, kitap tanıtımı ve araştırma raporları yayımlanmaktadır.

Çalışma İlişkileri Dergisi'ne, çalışma hayatı ekseninde sosyal politika, çalışma psikolojisi, çalışma sosyolojisi, çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri, iş ve sosyal güvenlik hukuku, yönetim&organizasyon, insan kaynakları yönetimi alanlarında makaleler kabul edilmektedir. Çalışma İlişkileri Dergisi, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa çıkarılan ulusal ve uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir.
https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/27742


Çalışma İlişkileri Dergisi, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa çıkarılan ulusal ve uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir.