Journal of The Faculty of Divinity of Dokuz Eylül University
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1303-3344 | Period Biannually | Founded: 1982 | Publisher Dokuz Eylul University |


Dokuz Eylül İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Dokuz Eylül İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan ULAKBİM'de taranan ulusal akademik bir dergidir. (Makale kabul tarihleri: 15 Haziran tarihli sayı için 01 Ocak - 15 Nisan; 15 Aralık tarihli sayı için  01 Temmuz - 15 Ekim). DEUIFD, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. 

Journal of The Faculty of Divinity of Dokuz Eylül University

ISSN 1303-3344 | Period Biannually | Founded: 1982 | Publisher Dokuz Eylul University |
Cover Image


Dokuz Eylül İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Dokuz Eylül İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan ULAKBİM'de taranan ulusal akademik bir dergidir. (Makale kabul tarihleri: 15 Haziran tarihli sayı için 01 Ocak - 15 Nisan; 15 Aralık tarihli sayı için  01 Temmuz - 15 Ekim). DEUIFD, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. 

Indexes and Platforms