Ermeni Araştırmaları
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1303-068X | e-ISSN 2687-3214 | Period Tri-annual | Founded: 2001 | Publisher Avrasya İncelemeleri Merkezi | http://avim.org.tr/tr/Dergiler/Ermeni-Arastirmalari


Ermeni Araştırmaları Dergisi, kendi alanında bilimsel çalışmaya dayalı araştırmaların yayınlanması ve akademisyenler ve araştırmacılar arasında disiplinler arası tartışmaların desteklenmesi amacı ile 2001 yılında yayınlanmaya başlanmıştır.

Hakemli bir dergi olan Ermeni Araştırmaları Dergisi, yılda üç defa yayınlanmaktadır. Derginin editörü E. Büyükelçi Alev Kılıç, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Tutku Dilaver’dir.

Ermeni Araştırmaları Dergisi EBSCO ve TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından taranmaktadır. Ermeni Araştırmaları’nın dili Türkçedir.

Not: Dergi arşivinin dergipark sistemine aktarımı devam etmektedir. Aktarım tamamlanıncaya kadar dergi arşivine şu adresten ulaşılabilir.

Dergi, Ermenistan siyaseti, Ermenistan tarihi, Ermenistan’da kültür ve sosyopolitik gelişmeler, Ermenistan’ın bölgesel ve uluslararası politikaları, Ermenistan-Türkiye ilişkileri, Ermenistan-İran ilişkileri, Ermenistan’ın Kafkasya devletleri ile ilişkileri, Ermenistan-ABD İlişkileri, Ermenistan-AB ilişkileri gibi konu başlıkları altında çalışmaları kabul etmektedir.

Önceki sayılarda, Justin McCarthy, Guenter Lewy, Edward Erickson, Norman Stone, Jeremy Salt gibi önde gelen akademisyenler, konunun uzmanları ve doktora öğrencilerinin kaleme aldığı Ermeni Sorunu üzerine tarihsel, siyasi ve toplumsal araştırmalara ilişkin makaleler yayınlanmıştır.

Ermeni Araştırmaları

ISSN 1303-068X | e-ISSN 2687-3214 | Period Tri-annual | Founded: 2001 | Publisher Avrasya İncelemeleri Merkezi | http://avim.org.tr/tr/Dergiler/Ermeni-Arastirmalari
Cover Image


Ermeni Araştırmaları Dergisi, kendi alanında bilimsel çalışmaya dayalı araştırmaların yayınlanması ve akademisyenler ve araştırmacılar arasında disiplinler arası tartışmaların desteklenmesi amacı ile 2001 yılında yayınlanmaya başlanmıştır.

Hakemli bir dergi olan Ermeni Araştırmaları Dergisi, yılda üç defa yayınlanmaktadır. Derginin editörü E. Büyükelçi Alev Kılıç, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Tutku Dilaver’dir.

Ermeni Araştırmaları Dergisi EBSCO ve TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından taranmaktadır. Ermeni Araştırmaları’nın dili Türkçedir.

Not: Dergi arşivinin dergipark sistemine aktarımı devam etmektedir. Aktarım tamamlanıncaya kadar dergi arşivine şu adresten ulaşılabilir.

Dergi, Ermenistan siyaseti, Ermenistan tarihi, Ermenistan’da kültür ve sosyopolitik gelişmeler, Ermenistan’ın bölgesel ve uluslararası politikaları, Ermenistan-Türkiye ilişkileri, Ermenistan-İran ilişkileri, Ermenistan’ın Kafkasya devletleri ile ilişkileri, Ermenistan-ABD İlişkileri, Ermenistan-AB ilişkileri gibi konu başlıkları altında çalışmaları kabul etmektedir.

Önceki sayılarda, Justin McCarthy, Guenter Lewy, Edward Erickson, Norman Stone, Jeremy Salt gibi önde gelen akademisyenler, konunun uzmanları ve doktora öğrencilerinin kaleme aldığı Ermeni Sorunu üzerine tarihsel, siyasi ve toplumsal araştırmalara ilişkin makaleler yayınlanmıştır.

Indexes and Platforms