ISSN: 1304-639X
Founded: 1996
Period: Biannually
Publisher: Fırat Üniversitesi
Cover Image
       

1996 yılında yayın hayatına başlayan Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi dini araştırmalar - İslami araştırmalar alanlarına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamaktadır. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, editörün ön incelemesinden sonra konunun uzmanı iki hakeme gönderilir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından hakemlik değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Dergimizde Türkçe dışında Arapça, İngilizce ve diğer dillerde makaleler de yayımlanmaktadır. Dergimiz  TR Dizin, EBSCO  olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok indexte taranmaktadır. 
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi İSNAD atıf sistemini kullanmaktadır.
Submission Date: Start: January 10, 2022 End: March 15, 2022

2021 - Volume: 26 Issue: 2