Journal of Nephrology Nursing
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2147-7728 | Period Tri-annual | Founded: 2004 | Publisher Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği |


Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği’nin Hakemli Yayın Organıdır. Yılda üç sayı olarak online yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizce'dir.

"Nefroloji Hemşireliği Dergisi impact faktörü 10.05.2019 tarihi itibari ie 0.20'dir."

Dergide, nefroloji, diyaliz, transplantasyon hemşireliği ve hemşirelik gündemini belirleyen güncel konularla ilgili klinik ve deneysel araştırmalar, vaka sunumları, literatür derlemeleri, editoryal yorum/tartışmalar yayınlanır. 

Journal of Nephrology Nursing

e-ISSN 2147-7728 | Period Tri-annual | Founded: 2004 | Publisher Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği |
Cover Image


Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği’nin Hakemli Yayın Organıdır. Yılda üç sayı olarak online yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizce'dir.

"Nefroloji Hemşireliği Dergisi impact faktörü 10.05.2019 tarihi itibari ie 0.20'dir."

Dergide, nefroloji, diyaliz, transplantasyon hemşireliği ve hemşirelik gündemini belirleyen güncel konularla ilgili klinik ve deneysel araştırmalar, vaka sunumları, literatür derlemeleri, editoryal yorum/tartışmalar yayınlanır. 

Volume 15 - Issue 2 - May 31, 2020
 1. Editörden
  Pages 0 - 0
  Yasemin TOKEM
 2. Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastaların Hastalığı Kabullenmesi ve Dini Baş Etme Tarzlarının İncelenmesi
  Pages 57 - 67
  Ümmü Cansu AYIK , Elanur YILMAZ KARABULUTLU
 3. Hemodiyalize Giren Hastaların Diyabet Yönetim Durumları: Diyarbakır Örneği
  Pages 68 - 77
  Zülfünaz ÖZER , Nevin AYGÜN , Neslihan TEKE , Rukiye PINAR
 4. Hemodiyaliz Hastalarında Kaşıntının Varlığı ile Uyku ve Anksiyete Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 78 - 90
  İlknur ÖZKAN , Seçil TAYLAN
 5. Hemodiyaliz Hastalarında Görülen Semptom Kümelerinin Cinsel İşlev ile İlişkisi
  Pages 91 - 100
  Seçil TAYLAN , İlknur ÖZKAN
 6. Periton Diyalizi Hemşirelerinin Periton Diyalizi Uygulanan Hastalara Verdiği Telefon Desteğinin Değerlendirilmesi
  Pages 101 - 107
  Rezzan EREN SADİOĞLU , Gülden ÇELİK , Elif AÇIKGÖZ , Kenan KEVEN , Kenan ATEŞ
 7. Üremik Kaşıntıda Kullanılan Tamamlayıcı Sağlık Yaklaşımları
  Pages 108 - 115
  Ayşe ŞAHİN , Seyhan ÇITLIK SARITAŞ , Ayse SOYLU
 8. Çocuklarda Periton Diyalizi Enfeksiyonlarının Önlenmesi
  Pages 116 - 121
  Ayşegül YILDIZ , Seda ŞAHAN
 9. Üroflovmetri Yardımıyla Alt Üriner Sistemin Fonksiyonel Değerlendirilmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
  Pages 122 - 126
  Mehmet KOCALAR , Medine KOCALAR
 10. COVID-19 Pandemi Döneminde EDTNA-ERCA’nın Eğitim Destek Materyalleri
  Pages 127 - 142
  Mukadder MOLLAOĞLU
 11. Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği COVID‐19 Komisyonu COVID-19 Koronavirüs Hastalığı Rehberleri
  Pages 143 - 215
  Yaprak SARIGÖL ORDİN