Journal of Divinity Faculty of Hitit University
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2651-3978 | e-ISSN 2636-8110 | Period Biannually | Founded: 2002 | Publisher Hitit University |


Dear researchers, 

You can send your articles, book and conference reviews, and memorials by August 15, 2020 for the December 2020 issue of our journal.

Journal of Divinity Faculty of Hitit University was first published by Gazi University Divinity Collage in 2002 and has been regularly published for 17 years. With the mission to provide a quality scholarly platform in a broad spectrum in religious studies and Islamic studies, we earned a place among respected publications. 

We publish research articles, book and conference reviews, and memorials. Please ensure that you read our guidelines for manuscript preparation, publication policy and publication process and you satisfy these requirements.

Journal of Divinity Faculty of Hitit University

ISSN 2651-3978 | e-ISSN 2636-8110 | Period Biannually | Founded: 2002 | Publisher Hitit University |
Cover Image


Dear researchers, 

You can send your articles, book and conference reviews, and memorials by August 15, 2020 for the December 2020 issue of our journal.

Journal of Divinity Faculty of Hitit University was first published by Gazi University Divinity Collage in 2002 and has been regularly published for 17 years. With the mission to provide a quality scholarly platform in a broad spectrum in religious studies and Islamic studies, we earned a place among respected publications. 

We publish research articles, book and conference reviews, and memorials. Please ensure that you read our guidelines for manuscript preparation, publication policy and publication process and you satisfy these requirements.

Volume 18 - Issue 36 - Dec 30, 2019
 1. John Dewey'in Naturalistik Din Anlayışı
  Pages 337 - 362
  İlhami ÇITIR , Abdulkadir Tanış
 2. İslâm’ın İlk Dönemlerinde Piyasa İstikrarını Temin İçin Alınan Tedbirler
  Pages 363 - 398
  Cemil LİV
 3. Eski Anadolu Türkçesi Kur'an Tercümelerinde Esmâ-i Hüsnâ'yı Karşılayan Söz Varlığı
  Pages 399 - 438
  Erol KUYMA
 4. William Alston'da İlâhî Bilginin Doğası ve Zaman
  Pages 439 - 464
  Abdulkadir TANIŞ
 5. Zemahşerî’nin 'Ruûsu’l-Mesâil' İsimli Hilâf Türü Eserinin Tahlil Edilmesi
  Pages 465 - 496
  Abdülkadir TEKİN
 6. الحروف والوجود: دراسة مقارنة بين سفر يتسراه وابن عربي
  Pages 499 - 524
  Malek ABDUL QADER
 7. İbâdiyye’nin Erken Dönem Hadis Kaynakları
  Pages 525 - 556
  Ahmet ÖZDEMİR
 8. Kutsal Aptallık ve Aptallar Festivali - Orta Çağ’da Bir Dini Festivalin Betimsel Analizi -
  Pages 557 - 582
  Süleyman TURAN
 9. Allah'ın Kudreti'nin İnsan Fiillerine Taalluk Alanı ve İmkânı (Kötülük Problemi Çerçevesinde Bir İnceleme)
  Pages 583 - 608
  Seyithan CAN
 10. Tefsir, Siyer, Tarih ve Kur'ân'ın Kaynaklığı Üzerine
  Pages 609 - 636
  Selim TÜRCAN
 11. Milli Tarihin Yeniden İnşa Sürecinde Sabitler ve Değişkenler: Bağımsızlık Öncesi ve Sonrası Azerbaycan Tarihçiliğinde Osmanlı İmajı (Tarih Ders Kitapları Çerçevesinde)
  Pages 637 - 670
  Elnura Azizova
 12. .جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي. "صيد الخاطر" . تح. حامد أحمد طاهر، القاهرة: دار الفجر للتراث، 2013
  Pages 707 - 713
  Mohammad THALGİ
 13. İslam Psikolojisinde Gelenekler, Paradigmalar ve Temel Kavramlar
  Pages 671 - 684
  Nevzat GENCER , Rasjid SKİNNER
 14. İlk İslâm Âlimlerine Göre Megâzî ile Hadis Arasındaki İlişki
  Pages 685 - 706
  Andreas GÖRKE , Kevser ÖZDOĞAN
Social Media

download