Journal of Divinity Faculty of Hitit University
Submission Date
Start: November 16, 2020
End: February 15, 2021
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2651-3978 | e-ISSN 2636-8110 | Period Biannually | Founded: 2002 | Publisher Hitit University |


Dear researchers, 

We are pleased to publish the 19th volume, 1st issue of our journal.
Since this issue, we have voiced the articles we have published and put the QR codes of the audio files on the article covers. We believe that this practice, which is perhaps the first time in academic journalism, will lead to many innovations.
As an Editorial team, we would like to thank all authors, referees/panelists, all of our stakeholders who have contributed to and followed up our journal.

Article acceptance has been completed for the December 2020 issue of our journal. For the June 2021 issue, you can send your articles between 15 November and 15 February.
We remind you that we are using the second version of the ISNAD citation system.

Journal of Divinity Faculty of Hitit University was first published by Gazi University Divinity College in 2002 and has been regularly published for 17 years. With the mission to provide a quality scholarly platform in a broad spectrum in religious studies and Islamic studies, we earned a place among respected publications. 

We publish research articles, book and conference reviews, and memorials. Please ensure that you read our guidelines for manuscript preparation, publication policy and publication process and you satisfy these requirements.

Journal of Divinity Faculty of Hitit University

ISSN 2651-3978 | e-ISSN 2636-8110 | Period Biannually | Founded: 2002 | Publisher Hitit University |
Cover Image


Dear researchers, 

We are pleased to publish the 19th volume, 1st issue of our journal.
Since this issue, we have voiced the articles we have published and put the QR codes of the audio files on the article covers. We believe that this practice, which is perhaps the first time in academic journalism, will lead to many innovations.
As an Editorial team, we would like to thank all authors, referees/panelists, all of our stakeholders who have contributed to and followed up our journal.

Article acceptance has been completed for the December 2020 issue of our journal. For the June 2021 issue, you can send your articles between 15 November and 15 February.
We remind you that we are using the second version of the ISNAD citation system.

Journal of Divinity Faculty of Hitit University was first published by Gazi University Divinity College in 2002 and has been regularly published for 17 years. With the mission to provide a quality scholarly platform in a broad spectrum in religious studies and Islamic studies, we earned a place among respected publications. 

We publish research articles, book and conference reviews, and memorials. Please ensure that you read our guidelines for manuscript preparation, publication policy and publication process and you satisfy these requirements.

Volume 19 - Issue 1 - Jun 30, 2020
 1. Anti-Immigration vs Anti-EU: Political Discourse Analysis of Brexit Decision of The UK
  Pages 1 - 34
  Deniz EROGLU , Nergiz Özkural KÖROĞLU
 2. Religio-Centric Migrant Policies of the Eastern Europe
  Pages 35 - 62
  Zuhal KARAKOÇ DORA
 3. Arap Dilinin Yapısından Kaynaklanan Çeviri Zorlukları
  Pages 63 - 84
  Abdullah HACIBEKİROĞLU
 4. Alevi Öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine Karşı Tutumları Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 85 - 118
  Nevzat GENCER
 5. Kemalpaşazâde’ye Göre Müşâkele Sanatı (Problemler ve Eleştirler)
  Pages 119 - 150
  Mehmet Faruk ÇİFÇİ
 6. Divanü Lûgat-it-Türk’te Felsefî İçerikler
  Pages 151 - 172
  Vefa TAŞDELEN
 7. Bağımsızlık Öncesi Ve Sonrası Kırgız Toplumunda Din Ve Dinî Kurumlar Üzerine Bir Analiz
  Pages 173 - 206
  Timur KOZUKULOV
 8. Izutsu’nun Kur’ân'daki Ahlâki Kavramlara İlişkin Görüşlerinin Din Eğitimi Açısından Analizi
  Pages 207 - 244
  Ramazan DİLER
 9. Çağdaş Şiî Islah Düşüncesinde Selefî Etkiler: Şerîat Senglecî Örneği
  Pages 245 - 278
  Habip DEMİR
 10. Bir Kur’an Üslubu Olarak Şarta Bağlanan Hüküm Üzerinden İmkânsızlığın İfade Edilmesi
  Pages 279 - 306
  Soner AKSOY
 11. Osmanlı Müelliflerinin Çalışmalarında Zeyd-Zeyneb Hadisesi Bağlamında Voltaire’in “Fanatizm veya Peygamber Muhammed’in Bağnazlığı” Adlı Tiyatro Eseri Üzerine Değerlendirmeler
  Pages 307 - 338
  Muhammed İhsan HACIİSMAİLOĞLU
 12. Bir Fetvâ Emininin Hayratı: Gedizli Mehmed Efendi’nin Vakıf Faaliyetleri
  Pages 339 - 368
  Talip AYAR
 13. İlk Hadis Usulü Eserinde Râmhürmüzî’nin Fıkhü’l-Hadîs Denemesi
  Pages 369 - 404
  Fatih Mehmet YILMAZ
 14. دلالة التَّعبير باسم الفاعل في القرآن الكريم
  Pages 405 - 426
  Muhammed RIZK
 15. Ahmed Feyzî Çorumî’nin el-Müntehab min Tertibi'l-‘ulûm Adlı Eserinin Tahkik, Tercüme ve Değerlendirilmesi
  Pages 427 - 476
  Abdullah Sıtkı İLHAN
 16. Belâgat ve Edebî Tenkit Terimlerinin Teşekkülü Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi I
  Pages 477 - 508
  İsa GÜCEYÜZ
 17. İnsanın Boş Özü: Hadis Literatüründe ve Klasik Arap Edebinde Etik ve Estetik
  Pages 509 - 546
  Stefan SPERL , Suat KOCA
Submission Date
Start: November 16, 2020
End: February 15, 2021
Social Media

download