e-ISSN: 2687-5403
Founded: 2019
Period: Tri-quarterly
Publisher: Necmettin Erbakan University
Cover Image
       

JOURNAL OF GENERAL HEALTH SCİENCES(JGEHES) is free, open access, double-blind peer-reviewed journal that publishes electronically three times a year (April, August, and December). The language of our journal is Turkish and English. In accordance with its publication policy, the Journal of General Health Sciences publishes experimental, descriptive, systematic reviews and meta-analysis studies, case reports and reviews conducted in all areas of health disciplines. Articles submitted to the journal should not be published elsewhere or simultaneously sent to another journal to be published. JGEHES has all the publishing rights of the manuscript accepted for publication.

You can download the Article Template.
JGEHES Editorial Board 

2022 - Volume: 4 Issue: 3

Research Article

Development of the Professional Attitudes of Health Discipline Students’ Scale

Review

Palyatif Bakımda İyi Ölüm ve Yas Sürecinde Hemşirelik Bakımı

Review

Gebelikte Huzursuz Bacak Sendromu

Research Article

Öğrenci Hemşirelerin Verdiği Taburculuk Eğitiminin Hastaların Öğrenme Gereksinimlerini Karşılama Durumu

Research Article

Hemşirelik Öğrencilerinin Tıbbi Hatalarda Tutum Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Review

Bariyatrik Cerrahide Reoperasyonlar

Review

A current educational approach in nursing education: Flipped learning

Research Article

Hemşirelik Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık ve Öz-Şefkat Düzeylerinin Belirlenmesi

Review

Klinik Karar Verme Becerisini Değerlendirmede Bir Uygulama Örneği: CORE

Research Article

Attitudes of Nurses and Nursing Students Towards Evidence-Based Nursing

Research Article

Determination of Pain-Related Fear Levels of Hospitalized-Patients in Internal and Surgery Clinics

Systematic Reviews and Meta Analysis

Hemşire Kaynaklı İlaç Hatalarının Nedenleri ve Önlenmesine Yönelik Güncel Yaklaşımlar: Sistematik Derleme

Research Article

Does Mothers' Health Literacy Levels Affect Their Stress During COVID-19 Pandemic Process?

Research Article

TÜRKİYE’ DE YATARAK TEDAVİ GÖREN COVID-19 HASTALARININ PSİKOSOSYAL TEPKİLERİ VE YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLER: NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA (Covid 19 Hastalarının Yaşadıkları)

Case Report

Kadın Öz-Farkındalığının Maternal Sürece Etkisi: Niteliksel Bir Olgu Çalışması

Clinical Research

Sağlık Çalışanlarının Radyasyondan Korunma Bilgisi Ölçeği (SÇRKBÖ)’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Research Article

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜNDEN EVDE SAĞLIK DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Review

Metaverse ve Hemşirelik

Review

Hücre Dışı Veziküller ve Eksozom

Research Article

Level of Perceived Emotional Abuse by University Students and Affecting Factors

Review

Bariatrik Cerrahi Sonrası Gebelik: Anne ve Yenidoğan Üzerine Etkileri

Case Report

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinden Taburcu Olan Bebeğin Ailesine Uygulanan Deformasyonel Plagiosefali Eğitiminin Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu

Research Article

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI İLE HAYIR DİYEBİLME ARASINDAKİ İLİŞKİ

Review

Sürdürülebilir Diyet Modelleri ve Depresyon : Derleme

Editör Yazısı

Editör yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

18850 2002620217