e-ISSN: 2687-5403
Founded: 2019
Period: Monthly
Publisher: Necmettin Erbakan University
Cover Image
       

JOURNAL OF GENERAL HEALTH SCİENCES(JGEHES) is free, open access, double-blind peer-reviewed journal that publishes electronically three times a year (April, August, and December). The language of our journal is Turkish and English. In accordance with its publication policy, the Journal of General Health Sciences publishes experimental, descriptive, systematic reviews and meta-analysis studies, case reports and reviews conducted in all areas of health disciplines. Articles submitted to the journal should not be published elsewhere or simultaneously sent to another journal to be published. JGEHES has all the publishing rights of the manuscript accepted for publication.

You can download the Article Template.
JGEHES Editorial Board 

2022 - Volume: 4 Issue: 1

Research Article

The Relationship of Social Support and Severity of Disease with Quality of Life in Heart Failure Patients

Research Article

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Hastaların Psikososyal Bakım Konusunda Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliğine Olan Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Research Article

Doğumda Anne Memnuniyeti ve Erken Ebeveynlik Davranışı Arasındaki İlişki

Research Article

Hemşirelik Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları ile Flört Şiddeti Arasındaki İlişki

Review

HEMŞİRELİKTE ÖNEMLİ BİR KAVRAM: HEMŞİRELİKTE UZMANLIK VE ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUMU

Review

Postpartum Dönem Kadınlarda Uyku Kalitesi ve Etkileyen Faktörler

Research Article

THE RELATIONSHIP BETWEEN HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS AND QUALITY OF LIFE IN MARRIED WOMEN DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Review

Whey Protein Takviyesi ve Sağlık Üzerindeki Potansiyel Etkileri

Research Article

Self-Efficacy, Quality of Life, and Care Burden in Caregivers of Patients with Dementia

Case Report

Alzheimer Hastasının Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli’ne Göre İncelenmesi: Olgu Sunumu

Research Article

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Ameliyat Öncesi Hasta Eğitimini Uygulama Durumları

Research Article

Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Hasta Mahremiyeti Bilincine İlişkin Bilgi Ve Tutumlarının İncelenmesi

Research Article

COVID-19 Salgını Sırasında Anne Babaların Kaygı Düzeyi

Research Article

Determining of the Symptoms Experienced Following the Recovery of Individuals Diagnosed with COVID-19

Research Article

Development of the Professional Attitudes of Health Discipline Students’ Scale

Research Article

Anxiety and Stress Levels of Midwifery Students Before and After the First Clinical Practice

Review

Palyatif Bakımda İyi Ölüm ve Yas Sürecinde Hemşirelik Bakımı

Review

Gebelikte Huzursuz Bacak Sendromu

Editör Yazısı

Editör yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

18850 2002620217