e-ISSN: 2687-5403
Başlangıç: 2019
Yayın Aralığı: Aylık
Yayıncı: Necmettin Erbakan Üniversitesi
Kapak Resmi
       

GENEL SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ (JGEHES), yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) elektronik olarak yayınlanan ücretsiz, erişime açık, çift - körleme hakemlik ilkelerine uygun, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Genel Sağlık Bilimleri Dergisi, yayın politikası gereğince sağlık disiplinlerinin tüm alanlarında gerçekleştirilen deneysel, tanımlayıcı, sistematik derleme ve meta-analiz çalışmalarını, olgu sunumu ve derlemeleri yayımlar. Dergiye gönderilen makalelerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere eş zamanlı olarak başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir. Genel Sağlık Bilimleri Dergisi yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerin tüm yayın haklarına sahiptir.

Makale Şablonunu indirmek için tıklayınız.

JGEHES Editör Kurulu

2022 - Cilt: 4 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

The Relationship of Social Support and Severity of Disease with Quality of Life in Heart Failure Patients

Araştırma Makalesi

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Hastaların Psikososyal Bakım Konusunda Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliğine Olan Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Doğumda Anne Memnuniyeti ve Erken Ebeveynlik Davranışı Arasındaki İlişki

Araştırma Makalesi

Hemşirelik Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları ile Flört Şiddeti Arasındaki İlişki

Derleme

HEMŞİRELİKTE ÖNEMLİ BİR KAVRAM: HEMŞİRELİKTE UZMANLIK VE ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUMU

Derleme

Postpartum Dönem Kadınlarda Uyku Kalitesi ve Etkileyen Faktörler

Araştırma Makalesi

THE RELATIONSHIP BETWEEN HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS AND QUALITY OF LIFE IN MARRIED WOMEN DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Derleme

Whey Protein Takviyesi ve Sağlık Üzerindeki Potansiyel Etkileri

Araştırma Makalesi

Self-Efficacy, Quality of Life, and Care Burden in Caregivers of Patients with Dementia

Olgu Sunumu

Alzheimer Hastasının Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli’ne Göre İncelenmesi: Olgu Sunumu

Araştırma Makalesi

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Ameliyat Öncesi Hasta Eğitimini Uygulama Durumları

Araştırma Makalesi

Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Hasta Mahremiyeti Bilincine İlişkin Bilgi Ve Tutumlarının İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Knowledge Levels, Beliefs, and Attitudes About Complementary and Alternative Medicine Among Physiotherapists in Turkey

Araştırma Makalesi

COVID-19 Salgını Sırasında Anne Babaların Kaygı Düzeyi

Araştırma Makalesi

Determining of the Symptoms Experienced Following the Recovery of Individuals Diagnosed with COVID-19

Araştırma Makalesi

Attitudes of Patients with Chronic Obstructive Pulmunary Disease About Complementary Alternative Medicine

Araştırma Makalesi

Development of the Professional Attitudes of Health Discipline Students’ Scale

Klinik Araştırma

Anxiety and Stress Levels of Midwifery Students in the First Clinical Practice

Derleme

Palyatif Bakımda İyi Ölüm ve Yas Sürecinde Hemşirelik Bakımı

Sosyal Medya

Editör Yazısı

Editör yazısına buradan ulaşabilirsiniz.


20550 18850 22917  2480621073 20026