Genel Sağlık Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2687-5403 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Necmettin Erbakan Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jgehes


GENEL SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ (JGEHES), yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) elektronik olarak yayınlanan ücretsiz, erişime açık, çift - körleme hakemlik ilkelerine uygun, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Genel Sağlık Bilimleri Dergisi, yayın politikası gereğince sağlık disiplinlerinin tüm alanlarında gerçekleştirilen deneysel, tanımlayıcı, sistematik derleme ve meta-analiz çalışmalarını, olgu sunumu ve derlemeleri yayımlar. Dergiye gönderilen makalelerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere eş zamanlı olarak başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir. Genel Sağlık Bilimleri Dergisi yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerin tüm yayın haklarına sahiptir.

Makale Şablonunu indirmek için tıklayınız.

JGEHES Editör Kurulu

Genel Sağlık Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2687-5403 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Necmettin Erbakan Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jgehes
Kapak Resmi


GENEL SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ (JGEHES), yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) elektronik olarak yayınlanan ücretsiz, erişime açık, çift - körleme hakemlik ilkelerine uygun, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Genel Sağlık Bilimleri Dergisi, yayın politikası gereğince sağlık disiplinlerinin tüm alanlarında gerçekleştirilen deneysel, tanımlayıcı, sistematik derleme ve meta-analiz çalışmalarını, olgu sunumu ve derlemeleri yayımlar. Dergiye gönderilen makalelerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere eş zamanlı olarak başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir. Genel Sağlık Bilimleri Dergisi yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerin tüm yayın haklarına sahiptir.

Makale Şablonunu indirmek için tıklayınız.

JGEHES Editör Kurulu

Editör Yazısı

Editör yazısına buradan ulaşabilirsiniz.