e-ISSN: 2667-7989
Founded: 2019
Publisher: Necmettin Erbakan University
Cover Image
       

Necmettin Erbakan University Journal of Science and Engineering accepts articles in the fields of engineering and science which are described below in Turkish or English.
Necmettin Erbakan University Journal of Science and Engineering is an open access Journal.

Research Article: This is a paper that reflects an original research with its findings and results. Study should definitely contribute to science.

Review Article: This is a review of a large number of scientific articles, summarizing the issue at the current level of knowledge and technology, evaluating and comparing the findings.


Correspondence: Journal of Science and Engineering, Necmettin Erbakan University, Meram KONYA

Tel: 0 332 3212017- 3243182

Email: neufmbd@erbakan.edu.tr

Review

Metal İş Parçası Yüzeylerinde Manyetik Aşındırıcılarla İşleme ve Taşlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Research Article

GO@Fe3O4 Katkılı Polimerik Kompozit Membranların Hazırlanması ve Karakterizasyonu

Research Article

Kaynaklı Bağlantıya Sahip Karmaşık Bir Yapıda Goldak Modeli Kullanılarak Distorsiyonların ve Kalıntı Gerilmelerin Nümerik Analizler ile Belirlenmesi

Research Article

K En Yakın Komşu Algoritması ile Binalarda Enerji Verimliliği Tahmini

Research Article

Enhancing Map Comprehension Via Symbols: Developing Symbols For Thematic Maps Based On Children’s Cognitive Development

Research Article

Termik Santral Atığı Olan Kömür Külünün SBR Matrisli Bileşiklere İlave Edilmesinin Mekanik Özelliklere Etkisi

Research Article

Deep Learning Based Temperature and Humidity Prediction

Research Article

Performance of A New Bias Corrected Estimator in Beta Regression Model: A Monte Carlo Study

Research Article

Şilin Ataklarının Tek Sınıflı Destek Vektör Makinaları ile Tespiti

Research Article

A New Soft Set Operation: Soft Binary Piecewise Symmetric Difference Operation

Research Article

Hassas Nokta Konumlama (PPP) Yöntemindeki Hata Kaynaklarının Konum Belirleme Performansı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi: PPPH Yazılımı Örneği

Creative Commons

download

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

17157           17158