e-ISSN: 2757-7899
Founded: 2019
Period: Biannually
Publisher: Tekin Aycan TAŞCI
Cover Image
       

RUSYA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ - RUSAD

Journal of Russian Studies Журнал Российских исследований

________________________________________________________________

Уважаемые авторы!

Редакция журнала Российских исследований принимает к публикации авторские рукописи (ранее нигде не публиковавшиеся) на турецком, английском и русском языках.

Журнал является международным научным изданием в свободном доступе. Статьи направляются на слепое рецензирование как минимум двум рецензентам. Публикация статей осуществляется на БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ основе.

Периодичность издания журнала — два раза в год (июнь, декабрь). Для № 6 (шестого выпуска) статьи принимаются до 30 ноября 2021 г.


Тематика журнала

Журнал является междисциплинарной площадкой для исследователей, которые занимаются изучением России. Будем рады сотрудничеству с авторами по направлениям:


·       История России

·       История международных отношений (Россия и зарубежные страны)

·       Политология

·       Социология

·       Политология

·       Экономика

·       Философия

·       Литература

·       Религиоведение


По различным вопросам, предшествующим публикации, просьба писать с пометкой «Journal of Russian Studies #... (номер выпуска)» на адрес: aycantt@gmail.com (гл. редактор Текин Айджан ТАШДЖИ). Переписка возможна на русском языке.

Заранее благодарим вас за сотрудничество!

We wish you good works 


Journal History

ULUSLARARASI SEMPOZYUM: Türkiye-Rusya İlişkilerinin 100. Yılı

16 Mart 1921 tarihinde Moskova’da Türk-Sovyet Dostluk ve Kardeşlik Anlaşması imzalandı. Ardından aynı yıl 13 Ekim tarihinde Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan Sovyet Cumhuriyetleri ile Türkiye arasında Sovyet Rusya’sının arabuluculuğuyla Kars Anlaşması imzalandı. 1921’de Kasım ve Aralık aylarında ünlü Sovyet devlet adamı M. Frunze Türkiye’yi önemli dostluk misyonu ile ziyaret etti. İkili ilişkiler adına bu önemli gelişmelerin yaşandığı 1921 yılı imparatorluk sonrası Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bu haliyle içinde bulunduğumuz 2021 yılında hükümetlerimiz, dışişleri bakanlıklarımız ve ikili ilişkilerimizin gelişiminde rol oynayan sivil toplum kuruluşları Türkiye – Rusya ilişkilerinin 100. yıldönümünü kutlamaktadır. Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü, Rus Devlet Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası Rus-Türk Merkezi, Erciyes Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Rusya Araştırmaları Dergisi (RUSAD) olarak bizler de bu vesileyle konuyla ilgili 11-13 Kasım 2021 tarihlerinde Moskova’da online şekilde düzenleyeceğimiz bilimsel konferansa sizleri davet etmekten kıvanç duyarız.

Konferansın konuları:

1. Türkiye’de Kurtuluş Savaşı ve Rusya’da İç Savaş arifelerinde Türk-Rus ilişkileri ve Türk-Rus görüşme süreci (1920-1922), Moskova ve Kars Antlaşmaları.
2. Türkiye’ye Rus maddi yardımları ve İtilaf Devletlerine karşı ortak mücadele.
3. Misak-i Milli ve Dünya Savaşı sonrası sınırlarının oluşumu.
4. Dönemin Türk-Rus ilişkilerine din ve ideolojinin etkisi. Avrasya bölgesinde Türkiye ve Rusya’nın imajı.
5. Türk-Rus ilişkilerinin beşeri boyutları. Türkiye’de Beyaz Rus göçmenleri. Sanat ve edebiyat üzerine Türk-Rus ilişkilerinin etkileri.
6. Yeni bölgesel düzenin oluşumunda kişilerin rolleri ve fikirleri.

Konferansa katılmak için 1 Eylül 2021 tarihine kadar Düzenleme Kurulu adına rggu.turkconf@gmail.com ve advasilyev@mail.ru E-posta adreslerine özetlerin gönderilmesini rica ederiz.
Özetlerin dili Rusça, Türkçe ve İngilizce’dir. Özetler, 300 kelimeyi aşmayacak şekilde 14 punto ile 1,5 satır aralığıyla yazılmalı, paragraf başı boşluğu bırakılmalıdır. Özetlerde yazarın adı, soyadı, unvanı, kurumu, e-mail ve GSM numaranı bildirmesi gerekmektedir. 15 Eylül tarihinden sonra Düzenleme Kurulunca kabul edilen bildiriler ilan edilecek ve konferansın detaylarını açıklayan ikinci duyuru gönderilecektir.
23835

Call for Paper (April 2021)

We have started the preparations for the sixth number after publishing the third issue of the journal. We welcome your valuable contribution in the form of research articles and book reviews.

Deadline for submission is Nov 30, 2021

Please read the Writing Rules and Publication Principles before uploading your articles and evaluations by clicking the "Submit Article" button at "https://dergipark.org.tr/en/pub/trad"

We wish you good works 

JORUS Editorial Board

Licence

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) International License.

21767

Rusya Araştırmaları Dergisi (RUSAD) | 2021 | rusad.tr@gmail.com | 

Bu eser Creative Commons Alıntı-Gayri Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND 4.0) ile lisanslanmıştır. 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) International License.

16719  *  16720 *  16721 *  16722  *  16723 * 16736 16724  * 16768 

18281 * 23335