ISSN: 2148-7472
e-ISSN: 2636-7572
Founded: 2014
Publisher: Dünya Kongre
Cover Image
       

Journal of Helath Academics is an International Refereed journal, which started its publication life in 2014 and continues its publication life with a wide international scientific advisory board, and aims to publish and present researches in the field of health sciences.

The responsibility of the articles and articles in Health Care Academician Journal and articles belongs to the authors.

Journal of Helath Academics is published four times a year.

Journal of Helath Academics is an open access journal, "Asos, Türkmedline, Google Scholar, Türkiye Atıf Dizini, Arastirmax, Sobiad, EuroPub ve Index Copernicus" is being indexed by, it continues to work with other national and area index created international organizations.

2023 - Volume: 10 Issue: 3

Research Article

Sosyal Hizmet Perspektifinden Sınıfta Çocuk İstismarı/Recognizing Child Abuse in the Classroom From Social Work Perspective/

Research Article

Covid- 19 Pandemisinin Hemşirelerin Covid Stresine Etkisi

Review

Üriner İnkontinans İlişkili Dermatit ve Hemşirelik Yaklaşımı

Research Article

Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Algıladıkları Sosyal Destek Yaşam Sevgilerini Etkiler Mi?

Research Article

Türkiye’de NANDA-I, NOC ve NIC sınıflama sistemlerinin etkinliğinin değerlendirildiği lisansüstü hemşirelik tezlerinin incelenmesi

Review

Çocuk İstismarında Asılsız Bildirimler

Review

KANSER TEDAVİSİ SONRASI İŞ YAŞAMI

Review

Karmaşık Hemşirelik Müdahalesi Geliştirme ve Klinik Uygulamalarda Kullanımı

Research Article

THE SHORT MULTIDIMENSIONAL INVENTORY LIFESTYLE EVALUATION-CONFINEMENT TURKISH FORM VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

Research Article

Examination of Career-Related Stress in Senior Students of Health Sciences Departments

Research Article

TURKISH VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF PERCEIVED NEIGHBOURHOOD DISORDER SCALE

Review

Eating Disorder In Pregnancy: Pregorexia

Research Article

Experiences of Women with Vaginismus Problem: Analysis of a Forum Website

Creative Commons License

Journal of Health Academics is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.