Sağlık Akademisyenleri Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2148-7472 | e-ISSN 2636-7572 | Period Quarterly | Founded: 2014 | Publisher Dünya Kongre | https://dergipark.org.tr/tr/pub/sagakaderg


Health Care Academician Journal is an International Refereed journal, which started its publication life in 2014 and continues its publication life with a wide international scientific advisory board, and aims to publish and present researches in the field of health sciences.

The responsibility of the articles and articles in Health Care Academician Journal and articles belongs to the authors.

Health Care Academician Journal is published four times a year.

Health Care Academician Journal is an open access journal, "Assos, Turkey Citation Index, and Sobiad Arastirmax" is being indexed by, it continues to work with other national and area index created international organizations.

Sağlık Akademisyenleri Dergisi

ISSN 2148-7472 | e-ISSN 2636-7572 | Period Quarterly | Founded: 2014 | Publisher Dünya Kongre | https://dergipark.org.tr/tr/pub/sagakaderg
Cover Image


Health Care Academician Journal is an International Refereed journal, which started its publication life in 2014 and continues its publication life with a wide international scientific advisory board, and aims to publish and present researches in the field of health sciences.

The responsibility of the articles and articles in Health Care Academician Journal and articles belongs to the authors.

Health Care Academician Journal is published four times a year.

Health Care Academician Journal is an open access journal, "Assos, Turkey Citation Index, and Sobiad Arastirmax" is being indexed by, it continues to work with other national and area index created international organizations.

Volume 7 - Issue 3 - Sep 28, 2020
 1. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin mesleki kişilik tipleri ile mesleğe yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi
  Pages 169 - 174
  Sultan ÇEÇEN , Diğdem LAFÇI , Ebru YILDIZ
 2. Akılcı ilaç kullanımı: Üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma
  Pages 175 - 182
  Abdullah SOYSAL , Elif ŞAHİN
 3. Relationships between Pharmaceutical Expenditures and Life Expectancy: Assessment for Turkey and OECD Countries
  Pages 183 - 187
  Nermin BÖLÜKBAŞI , Hayriye IŞIK , Sait SÖYLER
 4. Jinekolojik muayene olan kadınların deneyimleri: Gümüşhane örneği
  Pages 188 - 195
  Handan ÖZCAN , Derya Yüksel KOÇAK , Aslı DAĞLI
 5. Dış laboratuvar hizmetleri alımı ve laboratuvar fason hizmet üretiminin muhasebe işlemleri açısından değerlendirilmesi
  Pages 196 - 203
  Enver BOZDEMİR , Melek TERZİ
 6. HIMSS-EMRAM Seviye 7 tam dijital hastanede Laboratuvar destekli klinik karar destek sistemleri (kkds) analiz örneği
  Pages 204 - 208
  Elife ÖZKAN
 7. Dijital yakalı sağlık çalışanlarının iş yaşamından beklentileri üzerine nitel bir araştırma
  Pages 209 - 216
  Büşra BALİÇ , Nilay GEMLİK , Ali ARSLANOĞLU
 8. Geçmişten günümüze ebelik eğitimi
  Pages 217 - 222
  Nuran MUMCU , Betül UZUN ÖZER
 9. Hasta güvenliği kültürü kavramının boyutları ile incelenmesi boyutların hasta güvenliği uygulamalarına etkisinin araştırılması
  Pages 223 - 230
  Ayşegül YILMAZ
 10. KOAH tanısı ile izlenen bireyin Orem’in Öz Bakım Yetersizlik Kuramı’na göre bakımı (olgu sunumu)
  Pages 231 - 238
  Tuğba BİLGEHAN , Ayşegül KOÇ , Bahar İNKAYA