ISSN: 2148-7472
e-ISSN: 2636-7572
Founded: 2014
Publisher: Dünya Kongre
Cover Image
 

Journal of Helath Academics is an International Refereed journal, which started its publication life in 2014 and continues its publication life with a wide international scientific advisory board, and aims to publish and present researches in the field of health sciences.

The responsibility of the articles and articles in Health Care Academician Journal and articles belongs to the authors.

Journal of Helath Academics is published four times a year.

Journal of Helath Academics is an open access journal, "Asos, Türkmedline, Google Scholar, Türkiye Atıf Dizini, Arastirmax, Sobiad, EuroPub ve Index Copernicus" is being indexed by, it continues to work with other national and area index created international organizations.

2024 - Volume: 11 Issue: 1

Research Article

Bibliometric Analysis of Quality Studies in Healthcare During the Pandemic

Research Article

Lise Öğrencilerinin Beslenme Bilgi Düzeyi ve Okul Saatlerinde Kantin Kullanımı Arasındaki İlişki

Systematic Reviews and Meta Analysis

Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezlerde Çocuklara Kan Alma İşlemi Sırasında Uygulanan Sanal Gerçeklik Uygulamasının Ağrı Üzerine Etkisi: Sistematik Derleme

Research Article

The effect of COVID-19 pandemic period upon nurses’ compassion fatigue

Research Article

Hemşirelik Öğrencilerinin Etkili Bir Klinik Eğitmenin Özelliklerine İlişkin Görüşleri

Research Article

‘’İlaç İmhalarının Değerlendirilmesi: Bir Hastane Örneği’’

Research Article

COVID-19 Salgını Sırasında Hemşirelerde Tükenmişlik ve İş Doyumu: Pediatri ve Erişkin Kliniklerinin Karşılaştırılması

Image Presentation

Son Beş Yıla Gündem Olan Konuların Türkiye’de Hemşirelik Hizmeti Sunumuna Yansımaları

Research Article

COVID-19 Pandemisi Üzerine Hemşirelik Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik İncelemesi

Creative Commons License

Journal of Health Academics is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.