ISSN: 2148-7472
e-ISSN: 2636-7572
Founded: 2014
Period: Quarterly
Publisher: Dünya Kongre
Cover Image
       

Health Care Academician Journal is an International Refereed journal, which started its publication life in 2014 and continues its publication life with a wide international scientific advisory board, and aims to publish and present researches in the field of health sciences.

The responsibility of the articles and articles in Health Care Academician Journal and articles belongs to the authors.

Health Care Academician Journal is published four times a year.

Health Care Academician Journal is an open access journal, "Asos, Türkmedline, Google Scholar, Türkiye Atıf Dizini, Arastirmax, Sobiad, EuroPub ve Index Copernicus" is being indexed by, it continues to work with other national and area index created international organizations.

2022 - Volume: 9 Issue: 1

Research Article

cerrahi Servislerinde Yatan Hastaların Ameliyat sonrası Anksiyetesi ve Depresyon Düzeylerinin belirlenmesi

Research Article

Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Etik İklim Algısı

Research Article

Türkiye’de Okul Sağlığı Hemşireliğinde Model Kullanılarak Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi: Sistematik Derleme

Research Article

Effect of compassion level on burnout and job satisfaction in health personnel: Geriatric care center example

Review

GEBELİK VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE OMEGA-3 KULLANIMI: GÜNCEL LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Research Article

Stomalı Hastaların Yaşadıkları Sorunlar Sorun Çözme Becerileri ve Depresyon Arasındaki ilişki

Research Article

Tip 2 diyabetes mellitus tanılı bireylerde egzersiz alışkanlıkları ve diyabet öz yeterliliği

Research Article

The effect of the covid-19 pandemic on the psychological status of 112 emergency health services personnel

Research Article

Diyabeti Olan Bireylerde Motivasyonel Görüşme Yönteminin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması

Research Article

Geriatrik Hastalarda Uyku Bozukluğu ve Hemogram İlişkisi

Research Article

Türkiye’de Covid-19 Pandemisinin Sağlık Turizmine Yansımaları: Nitel Bir Araştırma

Research Article

Determination of women awareness about early diagnosis of cervical cancer

Research Article

EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

Review

Anemide Gebelik Sonuçları ve Bakım

Review

Televizyon Reklamları: Çocukluklarda Obezite ve Besin Seçimine Etkileri

Research Article

KEMOTERAPİ ALAN KANSER HASTALARINDA GÖRÜLEN SEMPTOMLAR VE TAMAMLAYICI TERAPİ UYGULAMALARI KULLANIMLARI

Review

Konjenital kalp hastalığı olan çocuklarda aile merkezli bakımın önemi

Research Article

İLKOKUL BİRİNCİ SINIFTA OKUYAN ÖĞRENCİLERDE İŞEME BOZUKLUĞU İLE EBEVEYN TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ*

Süreler ve İş Akış Şeması

Creative Commons License

Sağlık Akademisyenleri Dergisi  Creative Commons Attribution 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmaktadır.