Şırnak University Journal of Divinity Faculty
Submission Date
Start: January 1, 2021
End: April 1, 2021
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2146-4901 | e-ISSN 2667-6575 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Sırnak University |


Our journal is an international peer-reviewed academic journal which indexed by Turkish National Index, Index Copernicus, DOAJ (Directory of Open Access Journals) and EBSCO Host: Academic Search Ultimate Database. The publication language of our journal is Turkish, English and Arabic. In our journal, scientific articles in the field of religious studies (Social and Humanities / Religious Sciences), translation articles and case reports are published.

Şırnak University Journal of Divinity Faculty is a double-sided, blinded and peer-reviewed journal. It is published in electronic format (online) in June and December. In our journal, ISNAD footnote citation system (2nd edition) has been adopted as a bibliography (http://www.isnadsistemi.org). The articles must be prepared according to ISNAD citation system and the format specified in "Author Guidelines" link before uploading to the system.
The period of article acceptance dates to our journal is from 1 January to 1 April for the June issue; For the December issue, it will be from 1 July to 1 October. If the number of articles reaches a sufficient level, the process of accepting articles may be closed before these dates.

Şırnak University Journal of Divinity Faculty

ISSN 2146-4901 | e-ISSN 2667-6575 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Sırnak University |
Cover Image


Our journal is an international peer-reviewed academic journal which indexed by Turkish National Index, Index Copernicus, DOAJ (Directory of Open Access Journals) and EBSCO Host: Academic Search Ultimate Database. The publication language of our journal is Turkish, English and Arabic. In our journal, scientific articles in the field of religious studies (Social and Humanities / Religious Sciences), translation articles and case reports are published.

Şırnak University Journal of Divinity Faculty is a double-sided, blinded and peer-reviewed journal. It is published in electronic format (online) in June and December. In our journal, ISNAD footnote citation system (2nd edition) has been adopted as a bibliography (http://www.isnadsistemi.org). The articles must be prepared according to ISNAD citation system and the format specified in "Author Guidelines" link before uploading to the system.
The period of article acceptance dates to our journal is from 1 January to 1 April for the June issue; For the December issue, it will be from 1 July to 1 October. If the number of articles reaches a sufficient level, the process of accepting articles may be closed before these dates.

Volume 11 - Issue 25 - Dec 15, 2020
 1. Seyyah İbn Battûta’nın Gözüyle 14. Asır İran Toplumunda Tasavvuf
  Pages 432 - 456
  Abdulcebbar KAVAK
 2. Hulefâ-yi Râşidîn Döneminde İktâ Uygulamaları
  Pages 457 - 486
  Abdulkerim ÖNER
 3. Tâʿûn Rivayetleri Çerçevesinde Hadis Şârihlerinin Hz. Peygamberin Karantina Tavsiyesine Yönelik Yaklaşımları
  Pages 487 - 511
  Abdulvasıf ERASLAN
 4. Dağın Öteki Yüzü: Sûfî Tefsirde Dağ Metaforu
  Pages 512 - 532
  Ahmet GÜL
 5. Kur’an’a Göre İnsana Değer Katan Unsurlar
  Pages 533 - 549
  Cumhur DEMİREL
 6. Fıkıh Usûlü Literatüründe Umûmu’l-Müşterek
  Pages 550 - 574
  Fatih KARATAŞ
 7. Peygamber Kıssalarının Asliyeti Meselesi: Neden Atlantis Efsanesi Nûh Kıssasının Aslı Değildir?
  Pages 575 - 593
  Hamdullah ARVAS
 8. Ulûmü’l-Kur’ân ve Tefsir Usûlü Kâideleri Bağlamında Musannifek’in Yazma Tefsir Nüshaları Üzerine Bir İnceleme
  Pages 594 - 627
  İsa KANİK
 9. Cumhuriyet Dönemi Dinler Tarihi Çalışmalarında Antropolojik Bakış Açısı
  Pages 628 - 656
  İsmet TUNÇ, Ali Osman KURT
 10. el-Muğnî fî ‘İlmi'n-Nahv Adlı Eseri Örneğinde Çârperdî’nin İstişhâd Ettiği Şiirler
  Pages 657 - 681
  Mahmut TEKİN
 11. Müslüman Azınlıklar Fıkhının Kavramsal Analizi
  Pages 682 - 713
  Mehmet Hicabi SEÇKİNER
 12. Kuran Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar: On Saatte Online Kuran Eğitimi Örneği
  Pages 714 - 740
  Mustafa BAŞKONAK, Ayşe AKŞENER
 13. Arap Dili Gramerini Dil-Toplum İlişkisi Üzerinden Okuma Denemesi
  Pages 741 - 762
  Rıfat AKBAŞ
 14. Arap Hristiyanlığı: Kısa Bir Tarih
  Pages 763 - 786
  Alexander TREİGER
Submission Date
Start: January 1, 2021
End: April 1, 2021
Indexes and Platforms