e-ISSN: 2651-5180
Founded: 2018
Period: Quarterly
Publisher: Kaşgarlı Mahmut Uygur-Çin Uygulama ve Araştırma Merkezi
Cover Image
       

Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi (TÜDAD) yılda 4 sayı olarak yayınlanan (Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim-), uluslararası hakemli elektronik dergidir.

Sosyal bilimlerin tüm dallarında, Türk Dünyasını merkeze alan, bilimsel etik ve yazım kurallarına uygun olarak Türk dilinin tüm lehçelerinde hazırlanmış çalışmalara yer verilmektedir.
Dergimizin Tarandığı İndeksler ve Veritabanları

ASOS