Journal Boards

Editör

Başeditör

Doç. Dr. Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU, Mersin Üniversitesi

Editörler

Dr. Öğr. Üyesi Anıl KALE, Mersin Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Sercan BENLİ, Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU Mersin Üniversitesi Türkiye
Macroeconomics, Tourism Economy
Asst. Prof. Dr. Anıl KALE Mersin Üniversitesi / Turizm Fakültesi 0000-0002-6530-2910 Türkiye Web
Organizational Behavior, Tourism, Hotel Management
Tourism, Hotel Management, Sustainable Tourism, Tourism Management

Alan Editörleri

Doç. Dr. Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU - Ekonomi

Dr. Öğr. Üyesi Anıl KALE - İşletme

Öğr. Gör. Dr. Sercan BENLİ - Turizm

Yayın Kurulu


Prof. Dr. Faruk ALAEDDİNOĞLU, Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDoç. Dr. Gürkan AKDAĞ, Mersin ÜniversitesiDoç. Dr. Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU, Mersin ÜniversitesiDr. Öğr. Üyesi Anıl KALE, Mersin ÜniversitesiDr. Öğr. Üyesi Mustafa Can SAMIRKAŞ, Mersin ÜniversitesiDr. Öğr. Üyesi Ozan GÜLER, Mersin ÜniversitesiDr. Öğr. Üyesi Samet EVCİ, Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiDr. Öğr. Üyesi Ufuk Cem KOMŞU, Mersin Üniversitesi

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Faruk ALAEDİNOĞLU (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Prof. Dr. M. Akif ARVAS (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Prof. Dr. Ozan BAHAR (Muğla Üniversitesi)

Prof. Dr. Hayat BOZ (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi)

Prof. Dr. Serhat HARMAN (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdullah KARAMAN (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Levent KOŞAN(Mersin Üniversitesi)

Prof. Dr. Zafer ÖTER (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)

Doç. Dr. Gürkan AKDAĞ (Mersin Üniversitesi)

Doç. Dr. Yılmaz AKGÜNDÜZ (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Doç. Dr. Aysun Yaralı AKKAYA (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Turgay BUCAK (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Doç. Dr. Bahadır ERGÜN (Alpaslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi)

Doç. Dr. Samet EVCİ (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi)

Doç. Dr. Mustafa Can SAMIRKAŞ (Mersin Üniversitesi)

Doç. Dr. Ümit SORMAZ (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Serpil DÖM TOMAK (Mersin Üniversitesi)

Doç. Dr. Kamil YAĞCI (Pamukkale Üniversitesi)

Doç. Dr. Murat YEŞİLTAŞ (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Melih AYDIN (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ali DALGIÇ (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Songül DÜZ ÖZER (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Gamze ERYILMAZ (İskenderun Teknik Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Gaye ONAN (Mersin Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ONUR (Akdeniz Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Esat ÖZATA (Beykent Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal ÖZDEMİR YAMAN (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Gökhan SÖKMEN (Çağ Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Serdar SÜNNETÇİOĞLU (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Sedat ŞAHİN (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Derya TOKSÖZ KILIÇ (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Meral ÜZÜLMEZ (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi)

Dr. Melike ÇALLI KAPLAN

Dr. Rasim KUTLU (T.C. Ticaret Bakanlığı)

Dr. Roya RAHIMI (University of Wolverhampton)