e-ISSN: 2636-7866
Founded: 2017
Period: Biannually
Publisher: Öznur ATAŞ AKDEMİR
Cover Image
       

Duyuru: Dergimizin "Makale Yazım Taslağı" TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterlerine eklenen etikle ilgili kurallar doğrultusunda güncellenmiştir. Çalışma gönderecek olan yazarlarımızın güncel taslağa göre çalışmalarını düzenleyip göndermeleri gerekmektedir.

Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi (UEAD) yılda iki kez (Nisan ve Ekim aylarında) yayınlanan ulusal hakemli ve elektronik bir dergidir. 

-Asos Index, Google Scholar, COSMOS IF, i2or, Academic Keys, Journal Factor, DRJI, Türk Eğitim İndeksi, Scientific İndexing Services, CiteFactor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), InfoBase Index, Index Copernicus, ResearchBib indekslerinde taranmaktadır.

UEAD'da yayımlanan çalışmalara DOI numarası atanmaktadır. UEAD eğitimin tüm alanlarından yayınlar kabul etmektedir.


Submission Date: Start: November 7, 2021 End: January 15, 2022

2021 - Volume: 5 Issue: 2

Duyurular

Dergimizin Nisan sayısı için çalışmalarınızı gönderebilirsiniz. Nisan 2022 sayımız için son makale gönderim tarihi 15 Ocak 2022'dir.