e-ISSN: 2636-7866
Founded: 2017
Period: Biannually
Publisher: Öznur ATAŞ AKDEMİR
Cover Image
       


Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi (UEAD) yılda iki kez (Nisan ve Ekim aylarında) yayınlanan ulusal hakemli ve elektronik bir dergidir. 

-Asos Index, Google Scholar, COSMOS IF, i2or, Academic Keys, Journal Factor, DRJI, Türk Eğitim İndeksi, Scientific İndexing Services, CiteFactor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), InfoBase Index, Index Copernicus, ResearchBib indekslerinde taranmaktadır.

UEAD'da yayımlanan çalışmalara DOI numarası atanmaktadır. UEAD eğitimin tüm alanlarından yayınlar kabul etmektedir.Submission Date: Start: April 28, 2022 End: August 15, 2022

2022 - Volume: 6 Issue: 1

Duyurular

Dergimizin Ekim sayısı için çalışmalarınızı gönderebilirsiniz. Ekim 2022 sayımız için son makale gönderim tarihi 15 Ağustos 2022'dir.