Journal of National Sport Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2587-134X | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Pınar GÜZEL | https://dergipark.org.tr/tr/pub/usbd


2016 yılında yayın hayatına başlayan ve ilk sayısını 2017 yılında yayımlayan Ulusal Spor Bilimleri Dergisi (USBD) açık erişim politikasını benimseyen, Spor Bilimleri alanında yapılan özgün makale ve derleme çalışmalarının yayınlandığı ulusal hakemli bilimsel, online (çevrimiçi) bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçedir.

Ulusal Spor Bilimleri Dergisi;

-       Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi,

-       Spor Yönetimi,

-       Rekreasyon,

-    Olimpizm ve Olimpik Hareket,

-    Sporda Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları,

-       Hareket ve Antrenman Bilimleri,

-       Sporda Psiko-sosyal Alanlar ve

-       Sporcu Sağlığı,

-    Engelliler ve Spor Alanlarında

kavramsal veya araştırmaya dayanan, sahasına katkı sağlayacağı düşünülen bilimsel makalelere yer vermeyi amaçlamaktadır.

Bilimsel bilgiye ulaşmanın herkes için mümkün ve ücretsiz olması gerektiği düşüncesiyle hareket eden dergimiz, 6 ayda bir yılda 2 sayı olarak (Haziran- Aralık) çevrimiçi yayınlanmakta ve açık erişim politikasını benimsemektedir.

           TÜBİTAK-ULAKBİM DERGİPARK AKADEMİK projesi kapsamında olan USBD; Asos indeks, Türk Eğitim İndeksi, Academic Keys, ResearchBib, Index Copernicus, Journal Factor veri tabanlarında dizinlenmektedir. Ayrıca Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kütüphanesi kataloğunda online olarak taranmaktadır.

                Dergimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.

Journal of National Sport Sciences

e-ISSN 2587-134X | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Pınar GÜZEL | https://dergipark.org.tr/tr/pub/usbd
Cover Image


2016 yılında yayın hayatına başlayan ve ilk sayısını 2017 yılında yayımlayan Ulusal Spor Bilimleri Dergisi (USBD) açık erişim politikasını benimseyen, Spor Bilimleri alanında yapılan özgün makale ve derleme çalışmalarının yayınlandığı ulusal hakemli bilimsel, online (çevrimiçi) bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçedir.

Ulusal Spor Bilimleri Dergisi;

-       Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi,

-       Spor Yönetimi,

-       Rekreasyon,

-    Olimpizm ve Olimpik Hareket,

-    Sporda Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları,

-       Hareket ve Antrenman Bilimleri,

-       Sporda Psiko-sosyal Alanlar ve

-       Sporcu Sağlığı,

-    Engelliler ve Spor Alanlarında

kavramsal veya araştırmaya dayanan, sahasına katkı sağlayacağı düşünülen bilimsel makalelere yer vermeyi amaçlamaktadır.

Bilimsel bilgiye ulaşmanın herkes için mümkün ve ücretsiz olması gerektiği düşüncesiyle hareket eden dergimiz, 6 ayda bir yılda 2 sayı olarak (Haziran- Aralık) çevrimiçi yayınlanmakta ve açık erişim politikasını benimsemektedir.

           TÜBİTAK-ULAKBİM DERGİPARK AKADEMİK projesi kapsamında olan USBD; Asos indeks, Türk Eğitim İndeksi, Academic Keys, ResearchBib, Index Copernicus, Journal Factor veri tabanlarında dizinlenmektedir. Ayrıca Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kütüphanesi kataloğunda online olarak taranmaktadır.

                Dergimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.