Editör

Assoc.Prof.Dr. Süleyman YAMAN

Turkey
gaziegitimbilimleridergisi@gmail.com
Subjects: Education & Teacher Training,Social Science
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Editörler Kurulu

  1. Dilek Çakıcı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  2. Ertuğrul Usta, Necmettin Erbakan Üniversitesi
  3. Halil Tokcan, Niğde Üniversitesi
  4. Hüseyin Çalışkan, Sakarya Üniversitesi
  5. Murat Eliöz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  6. Mutlu Tahsin Üstündağ, Gazi Üniversitesi
  7. Oktay Akbaş, Kırıkkale Üniversitesi
  8. Recep Çakır, Amasya Üniversitesi
  9. Soner M. Özdemir, Mersin Üniversitesi
  10. Süleyman YAMAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  11. Yavuz Saka, Bülent Ecevit Üniversitesi

Assoc.Prof.Dr. Ayfer ŞAHİN

Turkey
ayfersahin1@gmail.com
Institution: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Yayın Danışma Kurulu

Prof. Dr. Gültekin ÇAKMAKÇI (Hecettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Hayati AKYOL (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Yılmaz (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Murat PEKER (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Necati YALÇIN (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Orhan KARAMUSTAFAOĞLU (Amasya Üniversitesi)

Prof. Dr. Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU (Amasya Üniversitesi)

Prof. Dr. Tuncay ÖZSEVGEÇ (Trabzon Üniversitesi)

Prof. Dr. Yüksel DEDE (Gazi Üniversitesi)

Teknik Sorumlu

Öğr. Gör. Alper ALTUNÇEKİÇ (Gazi Üniversitesi)

Arş. Gör. Aslı SARIŞAN TUNGAÇ (Ondokuz Mayıs Üniveritesi)

Arş. Gör. Belgin BAL İNCEBACAK (Ondokuz Mayıs Üniveritesi)