Sahibi
Necmettin Erbakan Üniversitesi Adına Sahibi

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER (Rektör)

Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI (Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı)

Editörler

Dr. Öğr. Uyesi Osman PERÇİN

Doç. Dr. Mustafa KINIK

Tasarım

Doç. Dr. Mustafa KINIK

Uygulama

Öğr. Gör. Sabri TURGUT

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI

Doç. Dr. Mustafa KINIK

Doç. Dr. Murat ERTEKİN

Dr. Öğr. Üyesi Ali Fuat BAYSAL

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Tayfur ÖZTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Mine ÖZTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Salih GÜRBÜZ

Dergi Danışma Kurulu

Prof. Dr. Adnan TEPECİK (Başkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Alaybey KAROĞLU (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Alev KURU (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Melek GÖKAY (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Namık Kemal SARIKAVAK (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman ALTINTAŞ (Giresun Üniversitesi)

Prof. Türkan ERDEM (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Yüksel BİNGÖL (Atılım Üniversitesi)

Prof. İlhan ÖZKEÇECİ (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR(Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Harun Hilmi POLAT(Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Ali Atıf POLAT(Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Uğur ATAN (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Yusuf KEŞ (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet ÖZKARTAL (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Doç. Dr. Levent MERCİN (Dumlupınar Üniversitesi)