Adnan Tepecik profil resmi
Adnan Tepecik Prof. Dr. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yayın 4 Hakemlik 2
4 Yayın
2 Hakemlik

Uzmanlık Alanları

İllüstrasyon sanat tarihi

Biyografi

ÖZGEÇMİŞ
Prof.Dr.Adnan TEPECİK
Yükseköğrenimini Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Bölümü’nde yapmıştır, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde yüksek lisans eğitimi görmüş ve Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik derecesi almıştır.
1992 yılında,Dünya Bankası Bursuyla,İngiltere’de öğrenme kaynakları konusunda ihtisas eğitiminde bulunmuştur.
Projeler
Uluslararası Ürgüp Çevre tasarım Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı için dijital ders aleti projesi yürütücüsü, Gazi Üniversitesi Sanal Resim Heykel Müze projesi, Başkent Üniversitesi ve Otizm Vakfı Ankara Kalkınma Ajansı Projesinde koordinatörlük, beş adet Uluslararası sanat ve Tasarım eğitimi sempozyum yürütücülüğü.
Patentler
Yeni araç geliştirme konusunda çalışmaları bulunan Tepecik’in, Türk Patent Enstitüsü’nce onaylanmış 7 buluşu vardır.
Kitap ve Yayın çalışmaları
Sanat ve Tasarım eğitimi alanında,Biri çeviri olmak üzere, yedi kitabı ve 85 araştırma makalesi yayınlanmıştır.
Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlık görevine devam etmektedir.

English
Prof. Dr. Adnan TEPECİK
He completed his higher education in Gazi University, Gazi Faculty of Education, Department of Painting, he received his master's degree from Ankara University Faculty of Educational Sciences and received his master's degree, doctorate and proficiency in arts from Gazi University Social Sciences Institute.
In 1992, with the World Bank Scholarship, he has specialized in learning resources in England.
Projects
Coordinator of the International Ürgüp Environmental Design Project, the digital course instrument project for the Ministry of National Education, the Gazi University Virtual Painting and Sculpture Museum project, the Başkent University and Autism Foundation Ankara Development Agency Project, the director of five international art and design education symposiums.
Patents
Tepecik, who works on new vehicle development, has 7 inventions approved by the Turkish Patent Institute.
Book and Publication Studies
Seven books, one of which is translation, and 85 research articles have been published in the field of Art and Design education.
He continues to serve as the Dean of the Faculty of Fine Arts, Design and Architecture at Başkent University.

Kurum

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Yayınlar

0

1145

0

3051

0

4410

0

4271

Crossref atıf bulunmamaktadır.
İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.