Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature

Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature

e-ISSN 2149-892X | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Bahir SELÇUK | http://dergipark.gov.tr/littera
Cover Image

76.669

347.459
Volume 5 - Issue 3 - Jul 2019
 1. FANTASTİK EDEBİYAT BAĞLAMINDA GAUTIER’NİN “İKİZ ŞÖVALYE” ADLI ÖYKÜSÜNÜN RUH İKİZİ / KİŞİLİK BÖLÜNMESİ AÇISINDAN ÇÖZÜMLENMESİ
  Pages 340 - 349
  Abdulhalim AYDIN
 2. ABDÜLMECİD SİVASÎ’NİN HALVETİLİK ADABI HAKKINDAKİ ESERİ: Mİ’YÂR-I TARÎK
  Pages 351 - 363
  Seda UYSAL BOZASLAN
 3. TÜGÖLBAY SIDIKBEKOV’UN “İYGENBAY ÇOBAN NASIL UÇAK SATIN ALDI?” HİKȂYESİNİN İZLEKSEL AÇIDAN İNCELENMESİ
  Pages 364 - 374
  Duygu ÇAKIR
 4. SAFAHAT’TAN SEÇMELER Cihâd-İçtihâd
  Pages 375 - 398
  Zülfi GÜLER
 5. KLASİK TÜRK NESRİNDE ATIF VÂVININ YAZIMI ÜZERİNE ÖNERİLER
  Pages 399 - 421
  Volkan KARAGÖZLÜ
 6. XVIII. YÜZYIL DİVAN ŞAİRİ ADLÎ VE YAYIMLANMAMIŞ KASİDELERİ
  Pages 422 - 457
  Hamza KOÇ, Ayşe KÜRKÇÜ
 7. GRAMER TERİMLERİ ESASINDA ÖZBEK TÜRKÇESİ TERİM TÜRETME YOLLARI ÜZERİNE
  Pages 458 - 470
  Hülya ARSLAN EROL, Fatma KURT
 8. EBÜZZİYA TEVFİK'İN JEAN JACQUES ROUSSEAU TERCÜME-İ HÂLİ
  Pages 471 - 487
  Bekir OCAK
 9. EBÛ EYYÛB EL-ENSÂRÎ HAKKINDA YAZILMIŞ BİR HİKÂYENİN ÇEVRİYAZISI VE TAHLİLİ
  Pages 487 - 500
  Nazmi ÖZEROL, Semih ATLI
 10. TURGUT UYAR’IN ŞİİRLERİNDE “BEN” VE ÖTEKİ”NİN YALNIZLIK İTKİSİ
  Pages 501 - 521
  Veysel ŞAHİN
 11. GILGAMIŞ DESTANI İLE MAADAY-KARA DESTANI ARASINDAKİ PARALELLİKLER
  Pages 522 - 537
  Enis YALÇIN
 12. EBUZZİYA TEVFİK TARAFINDAN YAZILAN İBN-İ SȊNÂ BİYOGRAFİSİ
  Pages 538 - 555
  Çetin YILDIZ
 13. DÎVÂN ŞİİRİNDE TİCÂRÎ UNSUR VE MADDÎ DEĞER OLARAK PARA BİRİMLERİ
  Pages 556 - 582
  Yahya YÜKSEL
 14. AHMET ATİLLÂ ŞENTÜRK (2016-2017), OSMANLI ŞİİRİ KILAVUZU 1-2.
  Pages 583 - 586
  ALİ YÖRÜR
UDS KULLANIM VİDEOSU /HAKEM PENCERESİ

Hakem penceresi/ Örnek kullanım videosu linkte verilmiştir.

https://drive.google.com/file/d/0B-0o_h7ZCgSzZ2FQMmVQT3B2R00/view


2019 TEMMUZ/YAZ SAYISI HAKKINDA...

Sayın Hocalarımız, dergimizde yayımlanacak olan tüm makaleler için  Temmuz/Yaz sayısından itibaren intihal raporu istenecektir.  15 Mart 2019 tarihinden itibaren dergimize çalışmalarını yollayacak olan siz değerli araştırmacılar, makalelerini Turnitin yazılımı aracılığıyla denetledikten sonra, ilgili intihal raporunu makaleleri ile birlikte sisteme yükleyeceklerdir. Rapordaki benzerlik indeksinin %20' nin  altında olması gerekmektedir. 

İlginiz ve desteğiniz için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.