Sakarya University Journal of Education
Cover Image
ISSN 2146-7455 | e-ISSN 2146-7455 | Period Tri-annual | Founded: 2011 | Publisher Sakarya University |

Important announcement

Dear scientists,

The author guidelines section of SUJE journal has been updated. It is recommended that authors who wish to submit an article to SUJE should review the "Author Guidelines" page.


Sakarya University Journal of Education

ISSN 2146-7455 | e-ISSN 2146-7455 | Period Tri-annual | Founded: 2011 | Publisher Sakarya University |
Cover Image

108.590

300.278

Important announcement

Dear scientists,

The author guidelines section of SUJE journal has been updated. It is recommended that authors who wish to submit an article to SUJE should review the "Author Guidelines" page.


Vol: 8 Issue: 4 (Supplement Issue) Last Issue
Volume 8 - Issue 4 - Dec 2019
 1. Dergi Jenerik
  Pages 1 - 6
  SUJE EDITOR
 2. Üniversite Öğrencilerinin Ders Sırasında Öğretim Amacı Dışında Mobil Telefon Kullanımına Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi
  Pages 7 - 19
  Evren ŞUMUER, Deniz Mertkan GEZGİN, Soner YILDIRIM
 3. Pre-service EFL Teacher Cognition: Learning to Teach English through Authentic Materials
  Pages 20 - 39
  Dilan ÖKCÜ, Hatime ÇİFTÇİ
 4. Fen Bilimleri Dersine STEM Entegrasyonu Etkinliklerinin 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Yaratıcılıklarına Etkisi
  Pages 40 - 59
  Filiz GÜLHAN, Fatma ŞAHİN
 5. Öğretmenlerin Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımına İlişkin Uygulama ve Yeterlik Düzeylerinin Belirlenmesi
  Pages 60 - 74
  İshak KOZİKOĞLU, Ömer BEKLER
 6. Dijital Teknolojilere Erişim Motivasyonu Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 75 - 88
  Şefika Şule ERÇETİN, Sait AKBAŞLI, MEHMET DURNALI
 7. Öğrenme Amaçlı Yazma Etkinliklerinin Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Madde ve Isı Ünitesindeki Kavramsal Anlamalarına Etkisi
  Pages 89 - 108
  Fatma YAMAN
 8. Kabul ve Kararlılık Terapisi Yönelimli Karar Verme Becerisi Psikoeğitim Programının Karar Verme Stilleri Üzerindeki Etkisi
  Pages 109 - 130
  Mustafa ERCENGİZ, Ali Haydar ŞAR
 9. Düşünme Stillerine Göre Farklılaştırılmış Öğretim Etkinliklerine İlişkin Öğrenci Görüşleri
  Pages 131 - 146
  Selda ÖZER, Ercan YILMAZ
 10. Öğretmen Adaylarının Sosyal Beceri Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 151 - 167
  Kayhan BOZGÜN, Serpil PEKDOĞAN
 11. Okullarda Algılanan Hizmetkâr Liderlik Düzeyinin İncelenmesi
  Pages 168 - 184
  Mehmet Emin USTA, Yıldız ÜNSAL
 12. 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabındaki Etkinliklerin Bilimsel Araştırma ve Mühendislik Tasarım Sürecine Göre İncelenmesi
  Pages 185 - 197
  Zeynep KOYUNLU ÜNLÜ, Özgür ŞEN
 13. The Effect of Parenting on Teenagers’ Decision to Drop out of School
  Pages 198 - 213
  Daniel HANDANOS, Z. Deniz AKTAN
 14. Analysis of a Turkish Mathematics Textbook in the Late Ottoman Era with respect to the Principles of Contemporary Elementary Education
  Pages 214 - 231
  Esra YAPRAK, M. Sencer ÇORLU, Emin AYDIN
 15. Matematik Öğretiminde Ters Yüz Öğrenme Modelinin Ortaokul Öğrencilerin Derse Katılımına Etkisi
  Pages 232 - 249
  Deniz KAYA
 16. Behiç Ak’ın Çocuk Kitaplarında Medya ve Sosyal Medya Eleştirisi
  Pages 250 - 264
  Emine KARADENİZ, Mehmet ÖZDEMİR
 17. Kültürel-Tarihsel Kuram’a Göre “ – Mış Gibi Oyunlar”: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğilimlerinin İncelenmesi
  Pages 265 - 285
  Sadiye KELEŞ, Özlem YURT, Adalet KANDIR
 18. Türkülerin Türkçe Eğitiminde Kullanılabilirliği
  Pages 286 - 299
  Üzeyir SÜĞÜMLÜ, Keziban TEKŞAN
 19. Örgütsel Zeka Algısı ve Ortak Değişkenlerin Etkisi: ANCOVA Analizi ile İncelenmesi
  Pages 300 - 318
  Nilay NEYİŞÇİ, Nihan POTAS, Şefika Şule ERÇETİN
 20. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Gazetelerde Yer Alan Sosyo-Bilimsel Konulara Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi
  Pages 319 - 336
  Nurhan ÖZTÜRK, Hilal ERABDAN
 21. Matematik Öğretmenlerinin Üstün Zekâlılar Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi: Bir Metafor Çalışması
  Pages 337 - 350
  Mehmet KIRMIZI, Kamuran TARIM
 22. İlkokul Öğrencilerinin Sosyal Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 351 - 363
  Ebru UZUNKOL, Elif ÖZDEMİR YILMAZ
 23. Fen Bilimleri Dersi Öğretmenlerinin STEM Eğitimine Yönelik Görüşleri
  Pages 364 - 373
  Hasan ÖZCAN, Hakkı İlker KOŞTUR
 24. “Saatlerin Tıkırtısı” Hikâyesi Üzerine Metin Dil Bilimsel Bir İnceleme
  Pages 374 - 386
  Aysel HUSEYNZADE