Konular

• Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
• Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği


Makaleler


K. BELLİTÜRK, H.S. TURAN, S. GÖÇMEZ, Y. SOLMAZ, Ö. ÜSTÜNDAĞ, A. ADİLOĞLU
Effects of Vermicompost Applications on Microelemental Contents of Olive Saplings’ Production Material, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, (2020)
A. ADİLOĞLU, K. BELLİTÜRK, S. ADİLOĞLU, Y. SOLMAZ
Çiftlik Gübresinin Çavdar (Secale cerale L.) Bitkisinin Mineral Beslenmesine Etkisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, (2020)
Y. SOLMAZ, K. BELLİTÜRK, A. ADİLOĞLU, S. ADİLOĞLU
The Effect of increasing leonardit applications on dry matter yield and some nutrient elements contents of rye (Secale cerale L.) plant, Eurasian Journal of Forest Science, (2018)
F. ERYILMAZ AÇIKGÖZ, S. ADİLOGLU, Y. SOLMAZ, A. ADİLOGLU
The Effects of Increasing Mycorrhiza Applications on Some Biological Properties of Baby Carrot (Daucus carota L.) Plant, International Journal of Secondary Metabolite, (2018)
Y. SOLMAZ, S. ADİLOĞLU, K. BELLİTÜRK, A. ADİLOĞLU, A. ZAHMACIOĞLU, A. KOCABAŞ
Effect of the various doses of vermicompost implementation on some heavy metal contents (Cr, Co, Cd, Ni, Pb) of cucumber (Cucumis sativus L.), Eurasian Journal of Forest Science, (2017)
Y. SOLMAZ, A. ADİLOĞLU
DETERMINATION OF NUTRITIONAL STATUS OF WALNUT ORCHARDS BY LEAF ANALYSIS IN TEKIRDAG REGION, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, (2017)
A. ADİLOĞLU, F. ERYILMAZ AÇIKGÖZ, S. ADİLOĞLU, Y. SOLMAZ
Artan Miktarlarda Akuakültür Atığı Uygulamasının Salata (Lactuca sativa L. var. crispa) Bitkisinin Bazı Makro ve Mikro Bitki Besin Elementi İçerikleri Üzerine Etkisi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, (2016)