Amaç ve Kapsam

Bölge Çalışmaları Dergisi, orijinal ve alana belirgin katkı sağlayacak çalışmaları yayımlamak suretiyle bölge uzmanlarının akademik çalışmalarına ev sahipliği yapmayı hedeflemektedir. 

Bölge Çalışmaları Dergisi, çift hakemli değerlendirme sürecine sahip ve yılda iki kez (Haziran-Aralık) internet ortamında yayımlanan uluslararası ve akademik bir dergidir. Dergi, orijinal ve alana belirgin katkı sağlayacak çalışmaları yayımlamak suretiyle bölge uzmanlarının akademik çalışmalarına ev sahipliği yapmayı hedeflemektedir. Disiplinlerarası bir bakış açısını önceleyen Bölge Çalışmaları Dergisi, dünyanın farklı bölgelerini, sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel açılardan inceleyen çalışmaları kabul etmektedir.


Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık