Dergi Kurulları

İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. ENVER ARPA Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Hatice ÇELİK ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, DOĞU VE AFRİKA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

Editör

Doç. Dr. Mürsel BAYRAM ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Mustafa Yasir KURT ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-8811-9193 Türkiye
Afrika Çalışmaları, Uluslararası Siyaset, Postkolonyal Çalışmalar

Kitap Editörü

Öğr. Gör. Dr. Yusuf AVCI
Öğretim Görevlisi Yusuf AVCI ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-8682-2942 Türkiye Web
Bölgesel Çalışmalar

Amerika Çalışmaları Alan Editörü

Doç. Dr. Murat BAYAR Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türkiye
Siyaset Bilimi

Asya Çalışmaları Alan Editörü

Öğretim Görevlisi Yusuf AVCI ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-8682-2942 Türkiye Web
Bölgesel Çalışmalar

Afrika Çalışmaları Alan Editörü

Doç. Dr. Elem EYRİCE TEPECİKLİOĞLU ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Afrika Çalışmaları, Bölgesel Çalışmalar, Uluslararası Siyaset, Türk Dış Politikası, Siyaset Bilimi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Onur Ender ASLAN (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi)
Prof. Dr. Şebnem AKÇAPAR (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyoloji)
Doç. Dr. Metin ATMACA (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Tarih)
Doç. Dr. Murat BAYAR (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi)
Doç. Dr. Mürsel BAYRAM (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Afrika Çalışmaları)
Doç. Dr. Hatice ÇELİK (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Asya Çalışmaları)

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Merthan DÜNDAR (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Muhittin ATAMAN (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)
Prof. Dr. Seriye SEZEN (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Gürol BABA (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)
Doç. Dr. Bahadır PEHLİVANTÜRK (TOBB ETU Üniversitesi)
Doç. Dr. Elem EYRİCE TEPECİKLİOĞLU
Doç. Dr. Murat TINAS (Polis Akademisi)
Doç. Dr. Peter MATANLE (University of Sheffield)
Doç. Dr. Recep REHİMLİ (Devlet İdarecilik Akademisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı)
Doç. Dr. İsmail SÖYLEMEZ (İnönü Üniversitesi)