İletişim Bilgileri

Editör

Doç. Dr. Mürsel BAYRAM
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
mursel.bayram@asbu.edu.tr

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Mustafa Yasir Kurt
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
mustafayasir.kurt@asbu.edu.tr

Teknik İletişim

Arş. Gör. Mustafa Yasir KURT
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
mustafayasir.kurt@asbu.edu.tr