Açık Erişim PolitikasıBölge Çalışmaları Dergisi, 2023 yılından itibaren tüm akademik makaleleri Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) lisansı kapsamında yayınlamaya başlamıştır (sayı 2). Dergi, açık erişimlidir ve derginin tüm içeriği okura ya da okurun dâhil olduğu kuruma ücretsiz olarak sunulur. Okurlar, ticari amaç haricinde, yayıncı ya da yazardan izin almadan dergi makalelerinin tam metnini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, arayabilir ve link sağlayabilir. Bu BOAI açık erişim tanımıyla uyumludur. Bölge Çalışmaları Dergisi, Budapeşte Açık Erişim Deklarasyonunu imzalamıştır.

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/list_signatures/

BOAI: https://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/turkish-translation

“Açık Erişim”, hem Gratis hem de Libre Açık Erişimi kapsayan bir terimdir. 20 yıldan daha uzun bir süre önce Açık Erişim, herhangi bir fiyat eklenmeden ücretsiz olarak sunulan içerik anlamına geliyordu. Bu tür Açık Erişim, artık Ücretsiz Açık Erişim olarak anılmaktadır. Zamanla, açık erişim kavramı daha geniş çapta kabul görmeye başladıkça, kullanıcıların içerikle ne yapmasına izin verildiği konusunda daha net olmaya ihtiyaç duyuldu. Bu, kullanıcıların haklarının açıkça belirtilmesi gerektiği anlamına geliyordu. Bu tür açık erişimin fiyat engeli yoktur ve en azından bazı izin engellerini ortadan kaldırır. Libre Açık Erişim olarak anılır. Yeniden kullanım için ticari kullanım, çeviri oluşturma vb. (örneğin altı farklı Creative Commons lisansında belirtildiği gibi) gibi farklı düzeylerde yeniden kullanım izinleri mevcuttur, farklı Libre Açık Erişim türleri de mevcuttur. https://blog.doaj.org/2020/11/17/what-does-doaj-define-as-open-access/

Yayıncı, açık erişimin etkili bir şekilde çalışması için lisanslama yoluyla kullanıcı haklarının ve telif hakkı sahipliğinin açık olması gerektiğine inanmaktadır.

Derginin açık erişimli makaleleri, Creative Commons Atıf-Gayrı Ticari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) olarak lisanslıdır. Creative Commons Atıf-Gayrı Ticari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı, eserin ticari kullanım dışında her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil adapte edilmesine izin verir.

CC BY-NC 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.tr

Lisans şartlarını yerine getirdiğiniz sürece, lisans sahibi bu özgürlükleri (belirtilen hakları) iptal edemez.

Araştırmacılar aşağıdaki hususları yapmakta özgürürdür:

1) Paylaşmak: Eseri her ortam veya formatta kopyalayabilir ve yeniden paylaşabilirsiniz.

2) Uyarlamak: Eseri birleştirilebilir, aktarılabilir veya yeni eseri mevcut eserin üzerine inşa edilebilirsiniz.

Yukarıdaki hususları aşağıdaki şartlar sağlandığı takdirde hayata geçebilir:

3) Atıf: Referanslar uygun bir şekilde verilmelidir ve lisans ile bağlantısı sağlanmalıdır. Eğer çalışmada bir değişiklik yapıldıysa bilgi verilmelidir. Bunu size uygun olduğunu düşündüğünüz şekilde yapabilirsiniz ancak bu durum lisans sahibinin sizi ve uygulamalarınızı onayladığı anlamına gelmez.

4) Gayri Ticari: Bu materyali ticari amaçlarla kullanamazsınız.


Ek sınırlamalar yoktur: Lisansın sağladığı izinlerin kullanımını kanunen kısıtlayacak yasal koşullar ya da teknolojik önlemler uygulayamazsınız.

Bu dergide yayınlanan çalışmalar LOCKSS'da dijital olarak arşivlenir. LOCKSS sistemi arşiv birimine erişimi sayesinde verileri toplama, koruma ve sunma yetkisine sahiptir.