Cilt: 2 Sayı: 4, 17.12.2015

Yıl: 2015

Makale

Araştırma Makalesi

2. TÜRKİYE’DE KIRSALDAN KENTE GÖÇ VE GÜVENLİK İLİŞKİSİ

 ASSAM-UHAD Nisan ve Kasım aylarında yayınlanan süreli ve elektronik basımı yapılan, uluslararası indeksli hakemli bir dergidir.