e-ISSN: 2717-7653
Başlangıç: 2020
Yayımcı: Bingöl Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Dergimiz; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır.


Dergimizde yayımlanacak derleme makalelerde sorumlu yazarın alanında Doçent veya Profesör olması şartı aranmaktadır.


Makale şablonu ve yazım kuralları için tıklayınız. 


Bingöl Üniversitesi Sağlık Dergisi (BÜSAD), Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun yayın organıdır. Nisan, Ağustos ve Aralık ayı olmak üzere yılda üç defa çıkarılan akademik ulusal ve hakemli bir dergidir. Dergide tıp, sağlık bilimleri ve sağlığı ilgilendiren sosyal alanlar ile ilgili makalelerin yanında insan sağlığını ilgilendiren her türlü deneysel, tanımlayıcı, derleme, editör mektubu ve vaka sunumu tarzında çalışmalara hakem değerlendirilmesi sonrasında yer vermektedir.
BÜSAD, yayımladığı makalelerde, konu ile ilgili etik kurallara ve bilimsel standartlara uygun olma, ticari kaygı gözetmeme şartını aramaktadır. 

2024 - Cilt: 5 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

Nursing Faculty Members' Perceptions About Distance Education During the Pandemic Process

Araştırma Makalesi

Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Ve Politik Yeti Becerilerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Perception of Employment among Vocational School of Health Services Students