e-ISSN: 2717-7653
Başlangıç: 2020
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Bingöl Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Dergimizin Yeni Sayısı Yayında.

Bingöl Üniversitesi Sağlık Dergisi (BÜSAD), Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun yayın organıdır. Haziran ve Aralık ayı olmak üzere yılda iki defa çıkarılan akademik ulusal ve hakemli bir dergidir. Dergide tıp, sağlık bilimleri ve sağlığı ilgilendiren sosyal alanlar ile ilgili makalelerin yanında insan sağlığını ilgilendiren her türlü deneysel, tanımlayıcı, derleme, editör mektubu ve vaka sunumu tarzında çalışmalara hakem değerlendirilmesi sonrasında yer vermektedir.
BÜSAD, yayımladığı makalelerde, konu ile ilgili etik kurallara ve bilimsel standartlara uygun olma, ticari kaygı gözetmeme şartını aramaktadır. 

-Bingöl Üniversitesi Sağlık Dergisi açık erişimli bir dergi olup, “Asos ve EuroPub” tarafından indekslenmektedir. Ayrıca diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla alan indeks çalışmaları devam etmektedir.